Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale economie in beweging: D66 wil …

 • Arnhem als weekendbestemming beter op de kaart zetten, door meer samenwerking in het aanbod (winkelaanbod, uitgaansleven, evenementen, attracties en hotelaanbod) te bieden.
 • winkeliers de vrijheid geven zelf te kiezen of ze op elke zondag open zijn.
 • horecaondernemers de vrijheid geven zelf te kiezen hoe laat ze sluiten.
 • betere samenwerking van de gemeente met Duitsland, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden zoals de provincie.
 • de ‘Bedrijven Kontakt Dagen’ in stand houden en actief promoten, ook over de grens heen.
 • ondernemers zoveel mogelijk faciliteren, door actieve acquisitie van winkels en bedrijven die in Arnhem willen investeren en door regeldruk te- rug te dringen.
 • bedrijven die jarenlang goed presteren aan min- der milieu- en veiligheidsinspecties onderwerpen.
 • (creatieve) ondernemers meer ruimte geven om wonen en werken aan huis te combineren.
 • ruimte bieden voor Decathlon, mits de winkeliers in het centrum er niet onaanvaardbaar on- der leiden.
 • kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt ver- groten door meer aandacht aan grensoverschrijdende initiatieven (zoals Euregio-JobRobotor) te geven.
 • geen extra doorgang van het Centraal Station naar de Korenmarkt, zeker niet als dat uit pu- bliek geld bekostigd moet worden.
 • meer ruimte voor evenementen in Arnhem, er moet vaker een vergunning kunnen worden af- gegeven.
 • de bouw van een multifunctionele muziekaccommodatie (1200/2000 zit-/staplaatsen) in aansluiting op Musis.
 • het evenement World Living Statues Festival voor Arnhem behouden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018