Steun ons en help Nederland vooruit

Circulaire economie

De transitie naar een duurzame samenleving, waarin circulair gebouwd wordt, de hele stad van het aardgas is afgekoppeld en het vervoer uitstootvrij is, gaat de komende decennia voor een enorme economische bloei zorgen en veel nieuwe banen opleveren. Een belangrijke impuls hiervoor, is ervoor te zorgen Arnhem circulair gaat inkopen.

De gemeente koopt jaarlijks voor meer dan 150 miljoen euro aan goederen en diensten in. D66 wil dat de gemeente Arnhem in 2020 minimaal 25% circulair inkoopt en hierbij maximaal de lokale en regionale aanbieders een kans geeft om een duurzame bijdrage aan de Arnhemse economie te leveren. D66 wil een digitaal platform ontwikkelen waar de Arnhemse ondernemer en de inkopers van de gemeente Arnhem elkaar kunnen vinden. De gemeente Arnhem moet zich conformeren aan het VNG-grondstoffenakkoord, zodat er in 2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt en dat we in 2050 in een circulaire economie leven.

De deeleconomie gaat uit van diensten in plaats van het in bezit hebben van goederen. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gereedschap, auto’s, appartementen. Omdat dit kan helpen bij de transitie naar een circulaire economie wil D66 de deeleconomie stimuleren.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020