Steun ons en help Nederland vooruit

Autoluwe en autovrije straten

Wij willen meer straten in Arnhem autoluw en autovrij inrichten. In de beperkte ruimte die de stad heeft, willen we zoveel mogelijk ruimte bieden aan fietsers en voetgangers. Als bewoners zelf het initiatief nemen om met draagvlak in de buurt hun eigen straat anders in te richten, moet de gemeente daarbij een helpende hand bieden.

Onderhoud van wegen en straten is hét moment om de verdeling van de ruimte tussen de vervoermiddelen duurzaam te heroverwegen. D66 wil deze momenten aangrijpen om niet het verkeer, maar het stedelijk leven centraal te stellen. We bieden meer ruimte voor voetganger, fiets en groen bij groot onderhoud van Arnhemse wegen en straten.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020