Steun ons en help Nederland vooruit

Arnhem en Nijmegen

De samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen is cruciaal voor de toekomst van beide steden. Denk aan vraagstukken van bereikbaarheid, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Ook de lobby naar provincie, rijk, Euregio en Europese Unie kunnen beide steden samen meer bereiken dan alleen. De samenwerking kan verder worden geïntensiveerd en versterkt, door zowel op het niveau van de burgemeesters, de colleges, de raden als de ambtelijke organisatie meer op elkaar af te stemmen en samen op te trekken.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020