Steun ons en help Nederland vooruit

Afval is grondstof

Afval is een grondstof die nog veel te vaak verloren gaat. Bewoners en ondernemers moeten meer geprikkeld worden om afval beter te scheiden zodat restafval wordt verminderd. Uitgangspunt voor de aanpak van het restafval is het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018