Steun ons en help Nederland vooruit

Afval als grondstof: D66 wil …

  • Maatregelen om het bewustzijn over afvalstromen en milieubelasting bij inwoners te vergroten.
  • Dat bij de invoering van tariefdifferentiatie (de vervuiler betaalt) de inlevermogelijkheden voor GFT-afval voor alle Arnhemmers goed zijn geregeld.
  • Zo snel mogelijk afvalstoffenheffing invoeren waarbij de hoeveelheid geproduceerd restafval de kosten bepaalt.
  • Een Ja-ja sticker voor reclame, met bijbehorende regelgeving en handhaving, om verspilling tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 19 augustus 2020