Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Natuur nabij – Pilot-voorstel pluktuinen in Arnhem

Op vrijdag 23 augustus bood D66 raadslid Yvonne van Hamersveld aan wethouder Margreet van Gastel een plan aan om pluktuinen in Arnhem te realiseren. Een oplossing waarmee de gemeente op eenvoudige wijze op veel terreinen positieve gevolgen realiseert. D66 gaf alvast het goede voorbeeld door een appel- en een perenboom te doneren aan de groep Stads Lab Arnhem voor hun project ‘Stadslandbouw in het Spijkerkwartier’.

“De crisis zorgt ervoor dat er veel bezuinigd moet worden. Ook in de groene sector betekent dit kleinere budgetten”, aldus Van Hamersveld. “Tegelijkertijd zijn er in steeds meer steden initiatieven voor de lokale productie van eetbaar groen.”

Vrij baan voor eigen initiatieven

Die initiatieven komen niet van de overheid, maar juist van de mensen zelf: betrokken bewoners, scholen, zzp’ers, lokale middenstand en het bedrijfsleven. D66 Arnhem ziet in deze trend een oplossing voor de slinkende budgetten, waaraan tegelijk vele maatschappelijke en educatieve voordelen kleven. De gemeente moet inwoners de ruimte bieden zelf aan de slag te gaan met pluktuinen op braakliggend terrein en groenstroken.

Positieve effecten op vele vlakken

Niet alleen drukken pluktuinen de kosten van het beheer, doordat buurtbewoners zich zelf verantwoordelijk gaan voelen voor het onderhoud. Kinderen kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken met gezonde alternatieven voor de kleine en lekkere trek, zoals fruit en noten. Pluktuinen verbeteren het stadsklimaat en de biodiversiteit, bieden praktische natuureducatie, en verbeteren het aanzicht en de sfeer in de buurt. Daarnaast versterkt het samen bezig zijn de sociale binding met de buurt en de buren. Dit kan zelfs doorwerken in het veiligheidsgevoel en de huizenprijzen.

Handvat voor de gemeente

Met de notitie ‘Pluktuinen in Arnhem’ geeft D66 de wethouder een eerste uitwerking wat de gemeente kan doen, en wat de gemeente vooral niet moet doen, om deze trend de ruimte te geven om tot volle bloei te komen in Arnhem. Van Hamersveld: “Wij hopen dat de wethouder met ons als aanjager van deze lokale initiatieven wil fungeren. Dit najaar kan de eerste pluktuin werkelijkheid zijn in Arnhem.”

Lees hier de notitie pilot-voorstel Pluktuinen in Arnhem (pdf)

Gepubliceerd op 01-02-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018