Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Initiatiefvoorstel Woningsplitsing en Verkamering

Op zaterdag 29 juni presenteerde D66-raadslid Sjoerd Dijk het initiatiefvoorstel Woningsplitsing en Verkamering, dat D66 samen met ChristenUnie, PvdA, Arnhems Ouderen Partij, DENK/Verenigd Arnhem en Arnhem Centraal indient. Een voorstel dat splitsen of kamers verhuren niet onmogelijk maakt, maar wel de juiste voorwaarden stelt en de leefbaarheid en de kwaliteit van woningen in heel Arnhem beschermt.

De afgelopen maanden zijn uit de stad veel signalen gekomen over de nadelen van woningsplitsing. Denk daarbij aan parkeeroverlast door auto’s en fietsen en geluidsoverlast. Aan woningsplitsing zijn ook voordelen verbonden: er komen woningen op de markt die voldoen aan de vraag van starters en eenpersoonshuishoudens. De signalen uit de stad zijn eind mei besproken in de raad van Arnhem. Omdat maatregelen van het college nog een jaar op zich laten wachten, heeft D66 raadslid Sjoerd Dijk het initiatief genomen en samen met andere partijen in de raad het initiatiefvoorstel gemaakt.

Wel de lusten, niet de lasten

De partijen willen met dit voorstel de nadelige gevolgen van woningsplitsing en verkamering tegengaan en tegelijkertijd oog houden voor de voordelen. Daarnaast zorgt deze regeling dat gesplitste woningen voldoen aan eisen voor energiezuinigheid en geluidisolatie. Een voorstel dus dat zowel de leefbaarheid in de wijk als de duurzaamheid van de woningen verhoogt.

Vervolg

Het college heeft nu vier weken de tijd om het voorstel te beoordelen en van advies te voorzien. De gemeenteraad zal het voorstel na het raadsreces bespreken en er over besluiten.


Documenten

Gepubliceerd op 01-07-2019 - Laatst gewijzigd op 01-07-2019