Steun ons en help Nederland vooruit

Wethouder

Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken (portefeuilles). Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Dat beleid ligt in hoofdlijnen vast in het coalitieakkoord dat aan het begin van deze raadsperiode van vier jaar is overeengekomen.

Hans de Vroome

Hans de Vroome

Wethouder