Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur D66 Arnhem - mei 2018

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de partij organisatie, ledenadministratie, activiteiten en het interne democratisch proces.

Fractie D66 Arnhem

Raadsfractie

Het geluid van D66 wordt in Arnhem verwoordt door onze 5 raadsleden. De raadsfractie wordt bijgestaan door een fractiemedewerker.

Hans de Vroome

Wethouder

In het college van B&W voert onze wethouder Hans de Vroome onze ambities en de visie zoals beschreven in het coalitieakkoord uit.