Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de partij organisatie, ledenadministratie, activiteiten en het interne democratisch proces.

De fractie van D66 Arnhem

Raadsfractie

Het geluid van D66 wordt in Arnhem verwoordt door onze 8 raadsleden. De raadsfractie wordt bijgestaan door een fractiemedewerker.

Wethouders

In het college van B&W voeren onze wethouders Leisink en König onze ambities en de visie zoals beschreven in het coalitieakkoord ‘Met de stad’ uit.