Steun ons en help Nederland vooruit

Werner Kaatee (1952) is sinds mei 2014 raadslid voor D66 Arnhem.

Als D66 – er wil ik me daadwerkelijk inzetten om zaken in Arnhem duurzaam en geborgd te verbeteren. Dat heeft onze stad nodig en verdient het ook! Daarom geeft ik mezelf de ruimte en tijd [naast mijn andere werkzame leven] om hier inhoud aan te geven.

Ik heb de afgelopen jaren als commissieraadslid binnen de D66 fractie de “mores”van de Arnhemse politiek en de werkwijze van de gemeenteraad leren kennen…..de fractievergaderingen bijgewoond, daarin mijn bijdrage geleverd en in commissies D66 vertegenwoordigd.

De ideologie en koers van D66 in Arnhem is de mijne. De D66 positie en al onze inspanningen doen er toe in onze stad…we hebben invloed [strategisch en praktisch]. In positieve zin heeft D66 gezag en krijgen we in het belang van Arnhem zaken voor elkaar.

Ik beschouw de door mij geambieerde functie als gemeenteraadslid voor D66 in Arnhem als een belangrijke en hoogst verantwoordelijke functie.

Profiel van Werner Kaatee:

 • ervaren ondernemer en bestuurder met hart voor het bedrijfsleven.
 • specialist op het gebied [ziekenhuis] zorg, veiligheid en complexe bestuurlijke vraagstukken.
 • vertrouwt op de kracht, vindingrijkheid, creativiteit en ontwikkeling van mensen.
 • zoekt naar het debat en de inhoudelijke dialoog en streeft naar breed
 • gedragen besluitvorming.

Mijn ambities voor de komende 4 jaar:

 • Een maximale focus op Onderwijs..Werk..Duurzaam.
 • Een meer open samenleving in Arnhem; minder drempels en regels.
 • Meer nog dan nu gericht zijn op de kansen i.p.v. bedreigingen [iets niet willen etc…]
 • Nieuwe democratische inzichten binnen de raad: ontwikkeling van nieuwe vormen van directe democratie.. doorbreking van gevestigde belangen en structuren…..ruimte creëren in het democratisch proces ter wille van invloed van een ieder.
 • Een bescheiden gemeentelijke overheid voor de burgers met een dienende taak.
 • Patiënt en hulpvraag in de [ jeugd] zorg centraal. Lokaal georganiseerd en geborgd.
 • Goed functionerend gereguleerd systeem van beperkte marktwerking in de zorg.
 • Alleen marktwerking waar de burger kan kiezen.
 • Verhoging van kwaliteit in de zorg.
 • Aantoonbare efficiëntie in de zorg met behoud van kwaliteit + transparante financiering
 • Veel minder bureaucratie in semi-medische instellingen zoals thuiszorginstanties en indicatieorganen.
Beleidsterreinen Wijken
 • Jeugdbeleid
 • Jeugdzorg
 • Openbare Orde
 • Veiligheid
 • Burgemeesterswijk/Hoogkamp
 • Heijenoord/Lombok
 • Klarendal
 • Klingelbeek e.o.
 • Schaarsbergen
 • St. Marten/Sonsbeek

Nevenfuncties

Portefeuilles: Openbare Orde, Veiligheid, Jeugdzorg, Jeugdbeleid
Wijken: Schaarsbergen, Burgemeesterswijk/Hoogkamp, Klingelbeek e.o., Heijenoord/Lombok, St Marten/Sonsbeek, Klarendal

Meer van Werner Kaatee