Steun ons en help Nederland vooruit

Mattijs Loor

Raadslid

36 jaar

Telefoon: 06 - 547 45 026

Mattijs Loor (1984) is sinds maart 2014 raadslid voor D66 Arnhem.

Ik ben Mattijs Loor, architect en woonachtig in Malburgen-West. Sinds ruim 7 jaar woon ik in Arnhem. De stad die ik heb leren kennen als een omgeving vol kansen en mogelijkheden.

Als nieuwkomer in de Arnhemse politiek kan ik me niet laten voorstaan op wat ik de afgelopen jaren al heb bereikt. Ik heb echter wel uitgesproken ideeën over wat ik zou willen, en hoe ik dat zou willen. Op enkele thema’s kan ik me door mijn achtergrond duidelijk onderscheiden: kunst en cultuur, ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, en onderwijs en onderwijshuisvesting.

Tot twee jaar geleden studeerde ik aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Als oud-student begrijp ik de wereld van kunst- en cultuurmakers, de wereld van de creatieve ondernemers en ingenieuze vormgevers die voor onze stad zo belangrijk zijn. Het multidisciplinaire karakter van ArtEZ is iets waar ik altijd voor heb gepleit en dit moet door onze stad gekoesterd worden: vernieuwende ideeën zijn gebaat bij het over grenzen heen kijken, bij nieuwsgierigheid en bij interactie.

Als architect en stedenbouwkundig ontwerper is ruimtelijke ordening voor mij een overzichtelijk vakgebied. Ik begrijp echter dat voor de gemiddelde Arnhemmer de ontwikkeling van de stad een ongrijpbaar proces is. Goede ruimtelijke ontwikkeling is gebaat bij draagvlak, bij inhoudelijke betrokkenheid van burgers bij het proces, en bij een begrijpelijke schaal: die van de eigen buurt. Geen eindeloze inspraakprocedures, maar heldere processen waarin de Arnhemmers invloed krijgen op hun eigen leefomgeving. De huidige tijd vraagt bovendien om een stadsontwikkeling die flexibeler is en die sneller kan inspelen op veranderende omstandigheden.

Duurzaam denken en doen is voor mij een vanzelfsprekendheid. Duurzaamheid kan ons als Arnhemmers veel opleveren. Bijvoorbeeld doordat we ons kunnen onderscheiden als belangrijke stad in de energietechniek-sector, waar duurzaamheid werk oplevert. Of doordat we een steeds groenere stad worden, wat ons aantrekkelijk maakt voor bezoekers. Maar ook de individuele Arnhemmer wordt beter van duurzaam doen. Als we als gemeente de isolatie van woningen beter stimuleren, kunnen Arnhemmers energie én geld besparen.

Onderwijs en onderwijshuisvesting zijn een ander belangrijk onderwerp waarvoor ik me wil inzetten. De afgelopen jaren heb ik in het basisonderwijs van dichtbij meegemaakt hoe leerkrachten steeds grotere groepen kinderen onderwijs op maat geven. Het passend onderwijs (waarin de gemeente er verantwoordelijk voor wordt dat zo veel mogelijk kinderen met een beperking naar een gewone school gaan) vormt hierin een nieuwe uitdaging. Daarnaast moet de gemeente het onderhoud van schoolgebouwen gaan overdragen aan de scholen zelf, ook wanneer deze gebouwen nu nog niet eens aan de minimale eisen op het gebied van een gezond leerklimaat voldoen. Hierover moeten goede afspraken worden gemaakt. Een goed schoolgebouw is een vereiste voor het bieden van goed onderwijs.

Als stage- en afstudeerbegeleider, tot slot, spreek ik regelmatig oud-studenten die onmogelijk aan werk komen. Deels omdat het er niet is, en deels omdat in sommige sectoren net een duwtje in de rug nodig is om een bedrijf te stimuleren een werkplek of zelfs maar een stageplaats ter beschikking te stellen. Met beperkte middelen kan de gemeente hier een rol spelen om de kansen die deze jongeren krijgen om zichzelf te bewijzen te vergroten. Uiteindelijk komen deze jongeren dan sneller aan een passende baan.

Portefeuilles Wijken
 • Economie en innovatie
 • Onderwijs
 • Wonen en leefomgeving
 • Zorg en ondersteuning
 • Het Duifje
 • Holthuizen
 • Immerloo
 • Kronenburg
 • Malburgen
 • Rijkerswoerd
 • Vredenburg

Nevenfuncties

Meer van Mattijs Loor