Steun ons en help Nederland vooruit

Joris Brandts

Fractievolger

29 jaar

Telefoon: 06 - 153 06 387

Wat wil je bereiken?

Als fractievolger hoop ik een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan het belangrijke werk dat onze D66-fractie in de stad doet. Dat kan zijn op specifieke dossiers waar ik mij graag voor inzet, zoals duurzaamheid en inclusiviteit, maar ook voor specifieke doelgroepen. De toekomst van de stad ligt in handen van toekomstige generaties. Ik zie het als een uitdaging om hen te motiveren en te betrekken bij het gemeenteraadswerk, bijvoorbeeld door het vergroten van de zichtbaarheid van de raad voor de inwoners van Arnhem en door jongeren direct te betrekken bij beleid. Deze vormen van participatie zijn geen vanzelfsprekendheid. Daar neem ik graag verantwoordelijkheid voor.

Waarom zit je bij D66?

D66 is voor mij de partij die staat voor persoonlijke vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder mens.

Waar kom je vandaan?

Al van jongs af aan ben ik maatschappelijk betrokken. Dat begon in Didam waar ik ben opgegroeid, en ook later in Nijmegen en Utrecht waar ik Bestuurskunde en Internationale Betrekkingen heb gestudeerd. Na mijn studies ben ik Amsterdam beland waar ik momenteel als beleidsonderzoeker bij de Randstedelijke Rekenkamer werkzaam ben. Ook ben ik actief geweest bij de D66-afdeling in Amsterdam. Daar heb ik onder andere het masterclass programma gevolgd en ben ik fractiemedewerker geweest.

Sinds ik weer in Arnhem woon voel ik mij zeer gemotiveerd om iets te betekenen voor mijn stad en haar inwoners. Dat doe ik op dit moment bijvoorbeeld als secretaris en vrijwilligerscoördinator van COC Midden-Gelderland, de belangenbehartiger voor LHBTI’s in de regio.

Nevenfuncties