Steun ons en help Nederland vooruit

Jeroen Poot

Politiek secretaris

Jeroen Poot is sinds mei 2018 bestuurslid van D66 Arnhem.

Jeroen werkt als strategisch beleidsadviseur bij Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat er voor zorgt dat de pijlers van het zorgstelsel (kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid) een sterk fundament blijven vormen. Het Zorginstituut neemt daarbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport enerzijds en organisaties van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten anderzijds. 

Eerder was Jeroen woonachtig in Amsterdam en daar van 2015 tot 2017 lid van de D66 fractie in de stadsdeelraad van Amsterdam-West.