Steun ons en help Nederland vooruit

De kandidaten van D66 Arnhem

  #1
  • Tweedelingen in de stad tegengaan: gelijke kansen voor alle Arnhemmers
  • Een duurzame, levendige en leefbare stad, nu en in de toekomst

  Waar in Arnhem ik ook fiets, altijd is er een gevoel van trots. Arnhem is een ondernemende, bruisende en energieke stad. Arnhem heeft met haar geweldige ligging, haar bewogen geschiedenis en enkele grote toeristische trekkers een enorm potentieel. Kortom: het is goed toeven in Arnhem.

  Toch is dit niet vanzelfsprekend voor alle Arnhemmers. We staan als stad voor fundamentele uitdagingen. Steeds meer dreigt een tweedeling tussen kansarm en kansrijk Arnhem. D66 wil voorkomen dat een nieuwe generatie opgroeit in een verdeelde stad. D66 zet zich in voor gelijke kansen. Voor een optimistische stad van vrijheid, verbondenheid en vertrouwen. Voor een duurzame, levendige en leefbare stad, nu en in de toekomst. Dat past bij D66 en dat past bij Arnhem.

  Lees meer

  Kansen voor iedereen

  D66 zet zich in voor kansen voor alle Arnhemmers. Waar mogelijk niet door achteraf problemen op te lossen met ingewikkelde regelingen, maar door mensen vooraf de mogelijkheid te geven zichzelf te ontwikkelen en als gemeente maatwerk te bieden. We vertrouwen op de eigen kracht van inwoners. We zien echter ook heel goed dat niet iedere Arnhemmer het zonder hulp of begeleiding redt. Waar iemand zelf niet in staat is dit te organiseren, moet de overheid helpen.

  Een levendige en ondernemende stad

  D66 wil Arnhem zo aantrekkelijk mogelijk maken. Voor bestaande en nieuwe inwoners, voor ondernemers en voor bezoekers. Door ruimte te geven aan ondernemerschap kunnen we meer Arnhemmers aan het werk helpen en houden. Een sterke cultuursector geeft ruimte voor ontplooiing en ontmoeting, en zet onze stad (inter)nationaal op de kaart. Daarnaast moeten we het toeristisch potentieel Arnhem veel beter benutten. De komende jaren wil D66 verder bouwen aan een goed vestigingsklimaat. Arnhem moet een ondernemersvriendelijke gemeente zijn. We moeten zorgen voor een bruisende leefomgeving, bloeiende cultuur, recreatie en natuur.

  Duurzaam wonen en leven

  D66 heeft een ambitieuze agenda voor een duurzamer Arnhem. De stad van de toekomst is een compacte stad, waarin we ons zonder uitstoot verplaatsen en zo veel mogelijk in onze eigen energiebehoefte voorzien. De uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat zijn groot en mondiaal. D66 ziet echter ook lokaal realistische oplossingen. We werken aan een stad waarin het goed wonen is voor alle Arnhemmers, nu en in de toekomst.