Steun ons en help Nederland vooruit

Contact

Met de fractie
per e-mail: fractie@d66arnhem.nl
per post: D66 fractie, Postbus 9029 6800 EL Arnhem

Met de wethouder
per e-mail: hans.devroome@d66arnhem.nl
per post: Wethouder De Vroome, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem

Met het bestuur
per e-mail: secretaris@d66arnhem.nl
per post: Bestuur D66 Arnhem, p/a Kroonpark 232, 6831 GV Arnhem

De persoonlijke contactgegevens van de wethouder, raadsleden en bestuursleden vindt u hier.

Laatst gewijzigd op 6 januari 2021