Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Ledenvergadering 13/09

Woensdag, 13 september 2017 in Arnhem

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moet er veel geregeld worden. Veel zaken worden afgestemd in onze ledenvergaderingen.

Voorafgaand aan de ALV ontvangen leden een aparte uitnodiging met de stukken. Agendapunten kunt u inbrengen via bestuur@d66arnhem.nl.

Woensdag 29 maart

 • Lijsttrekkersverkiezing starten
 • Instellen Lijstadviescommissie
 • Verkiezingscommissie benoemen
 • Programmacommissie

Woensdag 31 mei

 • Kiezen of benoemen lijsttrekker
 • Kandidaatstelling GR2018
 • Benoemen nieuwe bestuursleden
 • Wethouderscommissie
 • Programmacommissie

Woensdag 13 september

 • Lijstbenoeming
 • Programmacommissie

Najaar 2017

 • Vaststellen programma

13 september

19:00 uur

Locatie volgt