Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Maandag 14 december 2020 via Zoom

Tijdens de algemene afdelingsvergaderingen wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling. 

Bovendien doet de fractie van D66 Arnhem met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de afdeling hebben tijdens de vergadering stemrecht.

Op 14 december organiseert het bestuur de laatste afdelingsvergadering van 2020. We sluiten dit jaar af met onder andere de midterm review en de begroting voor 2021. We nodigen je graag uit om deel te nemen. Vanwege de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt organiseren we de AAV in digitale vorm. De agenda en stukken volgen op een later moment. Na aanmelding via onderstaand formulier ontvang je een mail met daarin de inloggegevens voor Zoom.

Downloads:

Aanmelden voor de AAV en het Politiek Café

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

14 december

19:30 uur

Online via Zoom