Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Digitale Afdelingsvergadering

Donderdag 15 oktober in Arnhem

De algemene afdelingsvergadering wordt deze keer online georganiseerd, meld je voor 15 oktober aan om de Zoom-link te ontvangen. Controleer s.v.p. vooraf of je webcam en/of microfoon werken.

Tijdens de ledenvergaderingen wordt op democratische wijze, door de leden, gestemd over aangelegenheden binnen de afdeling. De afdeling is bevoegd om (politieke) moties in te dienen tijdens het landelijke D66 congres, waarmee de leden invloed kunnen uitoefenen op de politieke koers van de partij.

Bovendien doet de fractie van D66 Arnhem met enige regelmaat verslag van hun werkzaamheden in de gemeenteraad. Ledenvergaderingen zijn openbaar, maar alleen leden van de afdeling hebben tijdens de vergadering stemrecht. Houd de agenda in de gaten voor de aankondiging van de volgende Algemene Afdelingsvergadering (AAV).

15 oktober

19:30 uur

Digitaal via Zoom
Meld je aan om de link te ontvangen