Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 november 2009

D66 vraagt om goede evaluatie WMO en inzicht in rapport

De fractie van D66 heeft artikel 44 vragen gesteld aan het college van B&W omtrent de evaluatie van de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook heeft de partij inzage gevraagd in een aantal belangrijke documenten hierover.De invoering van de WMO is een zeer complex proces. Daarom is het van…
Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen studentenhuisvesting Merwedestraat

Afgelopen maandag heeft D66 tijdens het politieke vragenhalfuurtje, voor de aanvang van de commissievergadering, vragen gesteld over de studentenhuisvesting aan de Merwedestraat. De tijdelijke studentenwoningen worden in mei 2010 namelijk gesloopt, met als gevolg dat studenten op straat komen te staan.D66 wil dat er een passende oplossing komt voor het probleem.…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 3 oktober 2009

Beleidsarme invoering Wet Investeren in Jongeren krijgt steun van D66

D66 staat achter de visie van de gemeente om, gelet op de korte invoeringstermijn, in eerste instantie te kiezen voor een "beleidsarme" invoering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Dit betekent dat bestaande werkprocessen, systemen en re-integratie-instrumenten van de Wet Werk & Bijstand (WWB) regeling zoveel mogelijk intact gelaten worden en slechts aangepast worden,…
Bekijk nieuwsbericht

D66 wil nieuw meetonderzoek bij de verbreding van de A12

Deze maand is er een burgerinitiatief behandeld in de gemeenteraad van Arnhem. Dit initiatief vroeg ondermeer om nieuwe metingen uit te voeren in een gebied nabij de A12. De initiatiefnemers willen aan de hand van die metingen duidelijk maken dat de toekomstige verbreding van de snelweg kan zorgen voor gezondheidsproblemen.…
Bekijk nieuwsbericht

Arnhemmers willen Arnhem aansluiten op het NS-nachtnet

Afgelopen zaterdag heeft D66 de mening van de Arnhemmers gepeild omtrent het voornemen om Arnhem en Nijmegen aan te sluiten op het nachtnet van de NS. Bijna alle ondervraagden waren voorstanders van dit D66 idee. Wel werd een voorbehoud gemaakt bij de veiligheid. Vooral veel vrouwen maakten…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 september 2009

Commissievergadering 14 september: Rijnboog, Homosauna & A12

De eerste commissievergadering na het zomerreces vond maandag 14 september plaats in het stadhuis van Arnhem. Op de agenda stonden een aantal belangrijke onderwerpen die informatief behandeld werden. Misschien wel het belangrijkste onderwerp was de uitwerking van het Havenkwartier, één van de deelgebieden van Rijnboog.In de informatieve ronde (waar alleen vragen gesteld mogen worden) heeft…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 september 2009

Gemeente Arnhem start onderzoek nachtnet

Door de fractie van D66 zijn vragen gesteld op grond van artikel 44 van het Reglement van orde over de wenselijkheid van het aansluiten van Arnhem op het nachtnet van de NS. Naar aanleiding van deze vragen heeft het college besloten onderzoek te (laten) houden en op verzoek van D66 hierover…
Bekijk nieuwsbericht

Huissensedijk: een doodlopende weg

De afsluiting op de Huissensedijk is nu alweer ruim 2 maanden defect. Het komt veelvuldig voor dat de afsluiting voor langere tijd defect is. In 2004 zelfs al eens 214 dagen. Het betreft hier een veiligheidsvoorziening en het is ontoelaatbaar dat hier zo laconiek mee omgesprongen wordt. D66 stelt voor om…
Bekijk nieuwsbericht

Even voorstellen: Hans de Vroome

Uw ledenvergadering heeft begin maart mij gekozen tot de nieuwe voorzitter van de D66 afdeling Arnhem.  Tijdens die vergadering heb ik mij aan de Leden voorgesteld en heb ik tevens aangegeven met welke intenties ik mij kandidaat heb gesteld.Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken ook de niet aanwezige leden hierover te informeren. Dat…
Bekijk nieuwsbericht

Een half jaar later: Klimaatbeleid te triest voor woorden

Wat doe je met een nota die naar maanden discussiëren nog niet het gewenste resultaat oplevert? Volgens D66 terugsturen en opnieuw schrijven. Vrijwel de gehele raad gaf aan dat de ambities van de klimaatnota goed waren, maar de uitvoering volstrekt onvoldoende. Verbijsterend dan ook dat op D66 na alle partijen in…
Bekijk nieuwsbericht

Hoezo Europa?

Café Dudok in Arnhem is dinsdagavond 12 mei het decor van een Europees verkiezingsdebat.. Kandidaten van verschillende politieke partijen gaan die avond met elkaar in debat in het kader van de aanstaande Europese verkiezingen. De debaters gaan in op de actuele verkiezingsthema's zoals de economische crisis, maar…
Bekijk nieuwsbericht

Hondenpoepsoap

We mogen blij zijn met alle aandacht die de politiek eindelijk heeft voor het probleem van hondenpoep op straat, maar het kan ook echt te gek worden. Eerst buitelen raadsleden over de irrelevante vraag wie als eerste het probleem aankaartte. Wanneer vervolgens op verzoek van de wijken Klarendal en Sint…
Bekijk nieuwsbericht