Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2009

D66: geen raadsleden in rekenkamercommissie

Gemeentelijke rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Dit op verzoek van de raad, maar ook van de burgers. D66 vindt dat een rekenkamercommissie haar werk zo onafhankelijk mogelijk moet kunnen doen. Daarom vindt D66 dat er geen raadsleden in een rekenkamercommissie moet zitten. Met raadsleden in een rekenkamercommissie is…
Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 december 2009

Jeugdvereniging Miguel Pro gered dankzij D66

Waterscouts vereniging Miguel Pro is gered op verzoek van D66 en directe steun van de PvdA. Het bleek dat langs de Rijn geen plek meer was voor deze watersportvereniging en dat na meer dan 80 jaar Miguel Pro de haven voortijdig moest verlaten. Vijf watersortverenigingen (De Geuzen, Miguel Pro, wsv Peter Hensen, Zeekadetkorps Arnhem en…
Bekijk nieuwsbericht

D66 wil meer aandacht voor watersport in Stadsblokken-Meinerswijk

D66 Arnhem vindt de bevindingen rapportage over het gebied Stadsblokken-Meinerswijk voldoende om mee door te gaan. Wel heeft de fractie een aantal bedenkingen over het burgerparticipatie proces en is er volgens D66 te weinig aandacht voor de watersport. Het participatieproces voor Stadsblokken-Meinerswijk is het eerste grote proces dat is doorlopen nadat de gemeenteraad van Arnhem…
Bekijk nieuwsbericht

D66: onduidelijkheid over woonboten wegnemen

Het heeft lang geduurd voordat het bestemmingsplan Rivierenzone uiteindelijk besproken kon worden, dit vanwege de wens van de raad om het gebied Stadsblokken-Meinerswijk apart te kunnen behandelen. Tot verbazing van D66 zijn de woonboten uit het gebied Stadsblokken-Meinerswijk wel in het bestemmingsplan gebleven. D66 vindt dit een onjuiste manier van handelen. Door de ASM-haven en…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2009

Parkeernota moet van tafel

Vorige week maandag werd in de commissievergadering VROM de parkeernota van het college besproken. D66 is voorstander van een nota over parkeren, maar vindt de nota van het college helemaal niets. De huidige nota kon wat D66 betreft de prullenbak in en een merendeel van de andere politieke partijen was het daar mee eens. Alleen het…
Bekijk nieuwsbericht

D66 steunt coffeeshopbeleid gemeente

Het drugsbeleid in Nederland is onvoorstelbaar krom. De verkoop van kleine hoeveelheden cannabis in een coffeeshop wordt gedoogd maar de aanvoer van softdrugs naar de coffeeshop is niet gereguleerd. Koffieshopexploitanten zijn daarom voor hun inkoop geheel afhankelijk van de illegaliteit. Hoewel in dit licht bezien lastig, vindt D66 dat criminele invloeden zoveel mogelijk dienen te…
Bekijk nieuwsbericht

Geen hotel bij Musis Sacrum

Met het conservatorium, de vele koren, muziekgroepen en het Gelders Orkest als bakermat moet het Musis Sacrum een bredere programmering en een meer centrale functie krijgen op het gebied van muziek. Hiervoor is een ingrijpende renovatie en aanpassing van dit icoon uit 1847 nodig. Een hotel hoort hier wat D66 betreft niet bij. Er moet…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 november 2009

Crisis en kiezers:

Economische crisis betekent bezuinigen. Maar waarop? En waarop zeker niet? Mensen die over de Jansplaats trokken op zaterdag 21 november konden hun ideeën daarover kwijt aan D66 Arnhem. En dat werden bijgehouden. Veel gehoorde antwoorden waren minder geld naar Vitesse en minder grote projecten. Het ambtelijk apparaat “mag wel minder geld ontvangen” en “bureaucratie terugdringen”…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 21 november 2009

Motie over multihal Papendal raadsbreed aangenomen

De D66 motie over multihal Papendal is unaniem door de gehele raad overgenomen. In de begroting voor 2010 wilde het college 2,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor het bouwen van de sporthal. Kennelijk vond het college het niet noodzakelijk dat hierover eerst in de raad een discussie zou plaatsvinden. D66…
Bekijk nieuwsbericht

D66: Geen steun laatste begroting coalitie

D66 is blij dat dit college haar laatste begroting heeft gepresenteerd. Een college dat struikelend de eindstreep zal halen. Een college dat zegt naar voren te kijken, maar wel met oogkleppen op.  Te vaak bleek dit college financiële verrassingen in petto te hebben. Vitesse, De Boei, het Museum voor Moderne Kunsten, de Sonsbeek tentoonstelling, het…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 november 2009

Kandidatenlijst D66 Arnhem bekend!

De D66 kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande is bekend gemaakt. Naast de lijsttrekker (Jan De Wit), die al eerder bekend was, is nu ook de rest van de lijst openbaar. Tientallen D66 Arnhem leden hebben gestemd. Recent heeft de kiescommissie van D66 Arnhem haar werkzaamheden afgerond…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 november 2009

College tegen het idee van ‘gebruiker betaalt’

Op verzoek van D66 heeft het college onderzoek gedaan naar invoering van het ‘smal waterspoor’.  De bedoeling van de notitie was om voor- en nadelen eens goed op een rij te zetten. Bij het smal waterspoor is de rioolheffing is gekoppeld aan de rekening van het drinkwatergebruik. Naar mening van D66…
Bekijk nieuwsbericht

Raad neemt unaniem D66 kanoroute motie over

Afgelopen maandag is een motie van D66 unaniem door de gemeenteraad van Arnhem aangenomen. Het betreft een motie over het instellen van een kanoroute van Schuytgraaf naar de Linge. Er zijn twee waterrijke landschapsparken, die dicht bij elkaar liggen, die de komende jaren in ontwikkeling komen. Dat zijn Meijnerswijk/stadsblokken en Het Waterrijk ten zuiden van…
Bekijk nieuwsbericht

NIMBY; Not In Musis' BackYard

Een 'Hilton' hotel is welkom in Arnhem, maar liever niet achter het Musis Sacrum. Dit bleek afgelopen zaterdag de 17e oktober, toen D66 Arnhem wederom het Jansplein optrok om de mening van de mensen op straat te peilen.De mogelijke komst van het hotel is in de gemeenteraad (nog) niet aan de orde…
Bekijk nieuwsbericht