Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2009

Gemeente Arnhem start onderzoek nachtnet

Door de fractie van D66 zijn vragen gesteld op grond van artikel 44 van het Reglement van orde over de wenselijkheid van het aansluiten van Arnhem op het nachtnet van de NS. Naar aanleiding van deze vragen heeft het college besloten onderzoek te (laten) houden en op verzoek van D66 hierover…

Bekijk nieuwsbericht

Huissensedijk: een doodlopende weg

De afsluiting op de Huissensedijk is nu alweer ruim 2 maanden defect. Het komt veelvuldig voor dat de afsluiting voor langere tijd defect is. In 2004 zelfs al eens 214 dagen. Het betreft hier een veiligheidsvoorziening en het is ontoelaatbaar dat hier zo laconiek mee omgesprongen wordt. D66 stelt voor om…

Bekijk nieuwsbericht

Even voorstellen: Hans de Vroome

Uw ledenvergadering heeft begin maart mij gekozen tot de nieuwe voorzitter van de D66 afdeling Arnhem.  Tijdens die vergadering heb ik mij aan de Leden voorgesteld en heb ik tevens aangegeven met welke intenties ik mij kandidaat heb gesteld.Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken ook de niet aanwezige leden hierover te informeren. Dat…

Bekijk nieuwsbericht

Een half jaar later: Klimaatbeleid te triest voor woorden

Wat doe je met een nota die naar maanden discussiëren nog niet het gewenste resultaat oplevert? Volgens D66 terugsturen en opnieuw schrijven. Vrijwel de gehele raad gaf aan dat de ambities van de klimaatnota goed waren, maar de uitvoering volstrekt onvoldoende. Verbijsterend dan ook dat op D66 na alle partijen in…

Bekijk nieuwsbericht

Hoezo Europa?

Café Dudok in Arnhem is dinsdagavond 12 mei het decor van een Europees verkiezingsdebat.. Kandidaten van verschillende politieke partijen gaan die avond met elkaar in debat in het kader van de aanstaande Europese verkiezingen. De debaters gaan in op de actuele verkiezingsthema's zoals de economische crisis, maar…

Bekijk nieuwsbericht

Hondenpoepsoap

We mogen blij zijn met alle aandacht die de politiek eindelijk heeft voor het probleem van hondenpoep op straat, maar het kan ook echt te gek worden. Eerst buitelen raadsleden over de irrelevante vraag wie als eerste het probleem aankaartte. Wanneer vervolgens op verzoek van de wijken Klarendal en Sint…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil Jongerenraad in Arnhem

D66 Arnhem is van mening dat jongeren niet worden gehoord omdat ouderen slecht luisteren. Een manier om hier verbetering in aan te brengen is om jongeren een duidelijker stem te geven. Daarom stelt D66 voor om te onderzoeken of in Arnhem voldoende interesse is voor een echte jongerenraad, die gevraagd en…

Bekijk nieuwsbericht

Arnhem als poort naar het oosten

Arnhem dient zich steviger in te zetten op het Euregio gebied. Door het creëren van één arbeidsmarkt, meer aandacht voor grensoverschrijdend toerisme, uitwisselen van kennis en praktijkervaring op onder andere het gebied van duurzaamheid en verbetering van de kwaliteit van het openbaarvervoer in de Euregio. In bijgaand artikel dat half…

Bekijk nieuwsbericht

De zintuigen van Bruil

Het milieu advies van TNO met betrekking tot Bruil is grondig gedaan. Dit had D66 ook niet anders verwacht van een gerenommeerd bedrijf als TNO. Echter op de aannames die gebruikt zijn als basis voor het onderzoek willen we wel het een en ander afdingen. Er wordt volgens D66 te veel uitgegaan van globale (reken-)…

Bekijk nieuwsbericht

Gemeentelijk dekkend WiFi-netwerk in Arnhem

In onze kenniseconomie is mobiele datacommunicatie in toenemende mate van belang. Wist u dat inmiddels is 95% van onze bevolking on line is? Internet is een levensader. Ook maken particulieren, bedrijven en (buitenlandse) toeristen via mobieltjes steeds  vaker gebruik van internet voor informatie. Zou het dan niet wat zijn om met…

Bekijk nieuwsbericht

Toon leiderschap!

We zitten in een crisis en de ambitie van de gemeente beperkt zich voornamelijk tot het inventariseren van risico’s. Maar wat gaat de gemeente doen om de gevolgen te bestrijden? D66 is voor een ambitieus plan van aanpak om de crisis te beteugelen. In crisistijden zijn overheidsinvesteringen in…

Bekijk nieuwsbericht

Wat een geweldige uitslag!

Wat een geweldige uitslag voor D66 bij de Europese verkiezingen gisteravond. Met drie D66 vertegenwoordigers in het nieuwe Europese parlement. Een duidelijk ja voor Europa, waarmee D66 als enige partij heel duidelijk deze verkiezingen is ingegaan, is door de kiezer beloond; winst voor Europa. De belangrijke problemen waarmee…

Bekijk nieuwsbericht