Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Geen hotel bij Musis Sacrum

Met het conservatorium, de vele koren, muziekgroepen en het Gelders Orkest als bakermat moet het Musis Sacrum een bredere programmering en een meer centrale functie krijgen op het gebied van muziek. Hiervoor is een ingrijpende renovatie en aanpassing van dit icoon uit 1847 nodig. Een hotel hoort hier wat D66 betreft niet bij. Er moet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 november 2009

Crisis en kiezers:

Economische crisis betekent bezuinigen. Maar waarop? En waarop zeker niet? Mensen die over de Jansplaats trokken op zaterdag 21 november konden hun ideeën daarover kwijt aan D66 Arnhem. En dat werden bijgehouden. Veel gehoorde antwoorden waren minder geld naar Vitesse en minder grote projecten. Het ambtelijk apparaat “mag wel minder geld ontvangen” en “bureaucratie terugdringen”…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 21 november 2009

Motie over multihal Papendal raadsbreed aangenomen

De D66 motie over multihal Papendal is unaniem door de gehele raad overgenomen. In de begroting voor 2010 wilde het college 2,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor het bouwen van de sporthal. Kennelijk vond het college het niet noodzakelijk dat hierover eerst in de raad een discussie zou plaatsvinden. D66…

Bekijk nieuwsbericht

D66: Geen steun laatste begroting coalitie

D66 is blij dat dit college haar laatste begroting heeft gepresenteerd. Een college dat struikelend de eindstreep zal halen. Een college dat zegt naar voren te kijken, maar wel met oogkleppen op.  Te vaak bleek dit college financiële verrassingen in petto te hebben. Vitesse, De Boei, het Museum voor Moderne Kunsten, de Sonsbeek tentoonstelling, het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 november 2009

Kandidatenlijst D66 Arnhem bekend!

De D66 kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande is bekend gemaakt. Naast de lijsttrekker (Jan De Wit), die al eerder bekend was, is nu ook de rest van de lijst openbaar. Tientallen D66 Arnhem leden hebben gestemd. Recent heeft de kiescommissie van D66 Arnhem haar werkzaamheden afgerond…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 november 2009

College tegen het idee van ‘gebruiker betaalt’

Op verzoek van D66 heeft het college onderzoek gedaan naar invoering van het ‘smal waterspoor’.  De bedoeling van de notitie was om voor- en nadelen eens goed op een rij te zetten. Bij het smal waterspoor is de rioolheffing is gekoppeld aan de rekening van het drinkwatergebruik. Naar mening van D66…

Bekijk nieuwsbericht

Raad neemt unaniem D66 kanoroute motie over

Afgelopen maandag is een motie van D66 unaniem door de gemeenteraad van Arnhem aangenomen. Het betreft een motie over het instellen van een kanoroute van Schuytgraaf naar de Linge. Er zijn twee waterrijke landschapsparken, die dicht bij elkaar liggen, die de komende jaren in ontwikkeling komen. Dat zijn Meijnerswijk/stadsblokken en Het Waterrijk ten zuiden van…

Bekijk nieuwsbericht

NIMBY; Not In Musis' BackYard

Een 'Hilton' hotel is welkom in Arnhem, maar liever niet achter het Musis Sacrum. Dit bleek afgelopen zaterdag de 17e oktober, toen D66 Arnhem wederom het Jansplein optrok om de mening van de mensen op straat te peilen.De mogelijke komst van het hotel is in de gemeenteraad (nog) niet aan de orde…

Bekijk nieuwsbericht

D66 vraagt om goede evaluatie WMO en inzicht in rapport

De fractie van D66 heeft artikel 44 vragen gesteld aan het college van B&W omtrent de evaluatie van de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook heeft de partij inzage gevraagd in een aantal belangrijke documenten hierover.De invoering van de WMO is een zeer complex proces. Daarom is het van…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen studentenhuisvesting Merwedestraat

Afgelopen maandag heeft D66 tijdens het politieke vragenhalfuurtje, voor de aanvang van de commissievergadering, vragen gesteld over de studentenhuisvesting aan de Merwedestraat. De tijdelijke studentenwoningen worden in mei 2010 namelijk gesloopt, met als gevolg dat studenten op straat komen te staan.D66 wil dat er een passende oplossing komt voor het probleem.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 3 oktober 2009

Beleidsarme invoering Wet Investeren in Jongeren krijgt steun van D66

D66 staat achter de visie van de gemeente om, gelet op de korte invoeringstermijn, in eerste instantie te kiezen voor een "beleidsarme" invoering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Dit betekent dat bestaande werkprocessen, systemen en re-integratie-instrumenten van de Wet Werk & Bijstand (WWB) regeling zoveel mogelijk intact gelaten worden en slechts aangepast worden,…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil nieuw meetonderzoek bij de verbreding van de A12

Deze maand is er een burgerinitiatief behandeld in de gemeenteraad van Arnhem. Dit initiatief vroeg ondermeer om nieuwe metingen uit te voeren in een gebied nabij de A12. De initiatiefnemers willen aan de hand van die metingen duidelijk maken dat de toekomstige verbreding van de snelweg kan zorgen voor gezondheidsproblemen.…

Bekijk nieuwsbericht

Arnhemmers willen Arnhem aansluiten op het NS-nachtnet

Afgelopen zaterdag heeft D66 de mening van de Arnhemmers gepeild omtrent het voornemen om Arnhem en Nijmegen aan te sluiten op het nachtnet van de NS. Bijna alle ondervraagden waren voorstanders van dit D66 idee. Wel werd een voorbehoud gemaakt bij de veiligheid. Vooral veel vrouwen maakten…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 september 2009

Commissievergadering 14 september: Rijnboog, Homosauna & A12

De eerste commissievergadering na het zomerreces vond maandag 14 september plaats in het stadhuis van Arnhem. Op de agenda stonden een aantal belangrijke onderwerpen die informatief behandeld werden. Misschien wel het belangrijkste onderwerp was de uitwerking van het Havenkwartier, één van de deelgebieden van Rijnboog.In de informatieve ronde (waar alleen vragen gesteld mogen worden) heeft…

Bekijk nieuwsbericht