Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 juni 2010

Spoorzone-West op het goede spoor

Door de gemeente is in samenspraak met de bewoners een gebiedsvisie geschreven voor de wijken Lombok en Heijenoord, de Spoorzone-West. Een goed voorbeeld van burgerparticipatie: dat moet volgens D66 vaker gebeuren. In de gebiedsvisie wordt het bijzondere karakter van deze wijken erkend. De combinatie van “dorps wonen en stads leven de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 mei 2010

Democratie. Maar dan Anders!

Het plan om een nieuwe Gemeentewerf te bouwen is op het eerste gezicht alleen maar toe te juichen. Jammer dat de Gemeente niet is gekomen met een berekening van de te verwachten opbrengsten die het samenvoegen van diensten op 1 lokatie met zich mee brengt. Iedereen voelt wel aan dat dit geld oplevert maar niemand…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 mei 2010

Politiek Café ‘It’s the economy stupid!’

Donderdag 20 mei aanstaande houden we ons eerste Politiek Café. Je bent welkom vanaf 19.30 uur in de Stadssociëteit aan de Markt 31 in Arnhem. Vanaf 20.00 uur start het programma. It’s the economy stupid! Dit eerste Politiek Cafe heeft als thema ‘It’s the economy stupid!’. We voeren discussie over diverse stellingen. Je kunt…

Bekijk nieuwsbericht
Einde aan plakoorlog

Einde aan plakoorlog

De verkiezingsborden zijn weer in de wijken verschenen, met in hun kielzog een bonte stoet van enthousiaste partijen die hun boodschap op het mooiste plekje op het bord willen hebben. De ene poster nog groter dan de andere, en als de jouwe niet groot genoeg is, dan plak je er gewoon meer. En dan het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 april 2010

Initiatiefvoorstel ‘Vertrouwelijk als het moet’

D66 en Trots op Nederland willen dat geheimhouding van raadsstukken in Arnhem beter en expliciet inhoudelijk worden gemotiveerd. De raadsleden Giesing (D66) en Geurtz (Trots) komen in de eerstvolgende raadsvergadering (maandag 17 mei) met een gemeenschappelijk initiatiefvoorstel van die strekking. Het college wordt verzocht hierop te reageren. De Arnhemse gemeenteraad besloot vorig…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 april 2010

Een nieuwe lente

Maandag avond 19 april heeft de coalitie van SP, VVD, Groen Links en D66 een start gemaakt met het realiseren van haar ambities: "Het Arnhems Lenteakkoord". Een akkoord vol ambities om de inwoners van Arnhem meer bij de stad en het bestuur ervan te betrekken. Een akkoord dat gericht is op het verduurzamen van de toekomst van Arnhem: meer werk,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 april 2010

Groen licht voor coalitieakkoord

Het onderhandelingsteam heeft vanavond verslag gedaan aan de ledenvergadering over de door haar verrichtte inspanningen en het bereikte resultaat. In een ontspannen sfeer is gediscussieerd over het bereikte akkoord. Na toelichting door de fractie heeft de vergadering met grote overtuiging ingestemd met het bereikte akkoord.

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 april 2010 donderdag 18 maart 2010
SP, VVD, GroenLinks en D66 aan de slag met collegeonderhandelingen in Arnhem

SP, VVD, GroenLinks en D66 aan de slag met collegeonderhandelingen in Arnhem

VVD, GroenLinks en D66 hebben de SP gevraagd de leiding te nemen in de onderhandelingen over een nieuw college voor de gemeente Arnhem. De SP heeft dit verzoek met ‘ja’ beantwoord. Genoemde partijen hebben samen een meerderheid van 22 zetels in de Arnhemse gemeenteraad. Alle vier hebben winst behaald bij de verkiezingen van 3 maart.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 maart 2010

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen

De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen laat een grote progressie zien voor D66: we gaan naar 4 zetels.Onze fractie bestaat de komende 4 jaar uit: Jan de Wit Yvonne van Hamersveld Sabine Andeweg Hans GiesingDe uitslag voor alle partijen:

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 maart 2010

Laat alleenwonenden niet de rekening betalen

Mensen die alleen wonen moeten niet langer een onevenredig deel van de rekening betalen voor de riool- en afvalstoffen-heffing. In Arnhem betalen alleenwonenden momenteel hetzelfde rioolheffing als huishoudens met meer personen, terwijl ze minder afvalwater produceren. Ook voor de afvalstoffenheffing betaalt de alleenstaande de rekening. Hoewel er hiervoor een apart tarief is voor alleenwonenden en…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 maart 2010 donderdag 25 februari 2010

Videoportret Jan de Wit

Afgelopen zaterdag heeft Serif Kurtdaylar Jan de Wit gevolgd tijdens de campagne. In het videoverslag zit een interview met De Wit, alsook een interview met Alexander Pechtold, fractievoorzitter D66 landelijk, die het campagneteam afgelopen zaterdag kwam versterken.

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 februari 2010
De wijk die werkt!

De wijk die werkt!

D66 landelijk heeft een boekje ontwikkeld over de visie van D66 op de wijken in de steden van Nederland. Het wijkenbeleid is ook een belangrijk aandachtspunt van D66 in Arnhem. Afgelopen zaterdag overhandigde Alexander Pechtold en Jan de Wit het boekje aan Rob Klingen, wijkopbouwer in Klarendal. Wat wil D66 Arnhem in de…

Bekijk nieuwsbericht

Speerpunt D66 Arnhem: Onderwijs!

Niet alleen landelijk, maar ook op lokaal niveau is onderwijs een speerpunt voor D66, zo ook in Arnhem. "Onderwijs heeft voor D66 topprioriteit", vindt Alexander Pechtold. "Alleen het allerbeste onderzoek en onderwijs is goed genoeg. Wij willen tot de top behoren, niet tot de middelmaat. Het beste onderwijs aan de top…

Bekijk nieuwsbericht