Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2010

Economische stimulans ok, strooifonds nee

'Vorig jaar werd de ernstigste recessie sinds de jaren dertig uitgeroepen. Om te redden wat er te redden viel, vroeg het kabinet aan gemeenten de economie te stimuleren. Momenteel bespreekt de Arnhemse gemeenteraad het collegevoorstel voor een stimuleringsfonds van vijf miljoen euro. Wij zijn hier kritisch over. Stimuleren klinkt mooi. Nu het tegenzit, geeft…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 januari 2010

Arnhemmers willen vrije openingstijden voor horeca

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart is inmiddels in volle gang bij D66. Afgelopen zaterdag stond de partij wederom op het Jansplein om de mening van de Arnhemmers te peilen. Aan passanten werd gevraagd om te reageren op de stelling of de horeca-openingstijden vrij moeten worden gegeven, zoals dat bijvoorbeeld ook in Groningen en Kampen het geval…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 januari 2010

D66 steunt bouw moskee alleen met meer parkeerplaatsen

Komende maandag zal in de gemeenteraad van Arnhem besloten worden of de raad instemt met de nota van randvoorwaarden voor de bouw van een moskee annex Islamitische Gemeenschapscentrum door de Islamitische Unie aan de Rosendaalsestraat. Hoewel D66 niets tegen het principe heeft van de bouw van een moskee aldaar, maakt de fractie zich wel ernstig…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 januari 2010

D66: Klaar voor de toekomst!

Afgelopen zaterdag (9 jan.) was het weer tijd voor de Nieuwjaarsborrel van D66 Arnhem. Dit jaar was de Nieuwjaarsborrel ook meteen de kick-off van de lokale verkiezingscampagne van D66 Arnhem. 2010 is namelijk weer een verkiezingsjaar; op 3 maart mogen de Arnhemmers weer naar de stembus om hun stem uit te brengen. Reden genoeg dus…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 januari 2010

Arnhemse inburgeringsnota stelt teleur

D66 in Arnhem is ontevreden met de nota Inburgeren, integreren en participeren, die de Arnhemse gemeenteraad maandag bespreekt. Dit schrijft kandidaat-raadslid Hans Giesing in een opiniebijdrage op de website Arnhem Direct. De nummer 2 op de kandidatenlijst van de Democraten vindt dat de nota vooral opvalt door het ontbreken van keuzes en het centraal stellen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 januari 2010

Meer aandacht voor watersport in Stadsblokken-Meinerswijk dankzij D66

Een amendement met betrekking tot de watersport in Stadsblokken-Meinerswijk van D66 is door een ruime meerderheid in de raad aangenomen. Dit betekent een grote aandacht voor dit onderwerp bij de verdere invulling van dit bijzondere gebied in Arnhem. D66 is tevreden over hoe het participatieproces zich rondom Stadsblokken-Meinerswijk heeft voltrokken. Honderden burgers en vele organisaties…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 december 2009

D66: geen raadsleden in rekenkamercommissie

Gemeentelijke rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Dit op verzoek van de raad, maar ook van de burgers. D66 vindt dat een rekenkamercommissie haar werk zo onafhankelijk mogelijk moet kunnen doen. Daarom vindt D66 dat er geen raadsleden in een rekenkamercommissie moet zitten. Met raadsleden in een rekenkamercommissie is…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 december 2009

Jeugdvereniging Miguel Pro gered dankzij D66

Waterscouts vereniging Miguel Pro is gered op verzoek van D66 en directe steun van de PvdA. Het bleek dat langs de Rijn geen plek meer was voor deze watersportvereniging en dat na meer dan 80 jaar Miguel Pro de haven voortijdig moest verlaten. Vijf watersortverenigingen (De Geuzen, Miguel Pro, wsv Peter Hensen, Zeekadetkorps Arnhem en…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil meer aandacht voor watersport in Stadsblokken-Meinerswijk

D66 Arnhem vindt de bevindingen rapportage over het gebied Stadsblokken-Meinerswijk voldoende om mee door te gaan. Wel heeft de fractie een aantal bedenkingen over het burgerparticipatie proces en is er volgens D66 te weinig aandacht voor de watersport. Het participatieproces voor Stadsblokken-Meinerswijk is het eerste grote proces dat is doorlopen nadat de gemeenteraad van Arnhem…

Bekijk nieuwsbericht

D66: onduidelijkheid over woonboten wegnemen

Het heeft lang geduurd voordat het bestemmingsplan Rivierenzone uiteindelijk besproken kon worden, dit vanwege de wens van de raad om het gebied Stadsblokken-Meinerswijk apart te kunnen behandelen. Tot verbazing van D66 zijn de woonboten uit het gebied Stadsblokken-Meinerswijk wel in het bestemmingsplan gebleven. D66 vindt dit een onjuiste manier van handelen. Door de ASM-haven en…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2009

Parkeernota moet van tafel

Vorige week maandag werd in de commissievergadering VROM de parkeernota van het college besproken. D66 is voorstander van een nota over parkeren, maar vindt de nota van het college helemaal niets. De huidige nota kon wat D66 betreft de prullenbak in en een merendeel van de andere politieke partijen was het daar mee eens. Alleen het…

Bekijk nieuwsbericht

D66 steunt coffeeshopbeleid gemeente

Het drugsbeleid in Nederland is onvoorstelbaar krom. De verkoop van kleine hoeveelheden cannabis in een coffeeshop wordt gedoogd maar de aanvoer van softdrugs naar de coffeeshop is niet gereguleerd. Koffieshopexploitanten zijn daarom voor hun inkoop geheel afhankelijk van de illegaliteit. Hoewel in dit licht bezien lastig, vindt D66 dat criminele invloeden zoveel mogelijk dienen te…

Bekijk nieuwsbericht

Geen hotel bij Musis Sacrum

Met het conservatorium, de vele koren, muziekgroepen en het Gelders Orkest als bakermat moet het Musis Sacrum een bredere programmering en een meer centrale functie krijgen op het gebied van muziek. Hiervoor is een ingrijpende renovatie en aanpassing van dit icoon uit 1847 nodig. Een hotel hoort hier wat D66 betreft niet bij. Er moet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 november 2009

Crisis en kiezers:

Economische crisis betekent bezuinigen. Maar waarop? En waarop zeker niet? Mensen die over de Jansplaats trokken op zaterdag 21 november konden hun ideeën daarover kwijt aan D66 Arnhem. En dat werden bijgehouden. Veel gehoorde antwoorden waren minder geld naar Vitesse en minder grote projecten. Het ambtelijk apparaat “mag wel minder geld ontvangen” en “bureaucratie terugdringen”…

Bekijk nieuwsbericht