Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 februari 2010

Bezuinigingen: De kaarten op tafel

Verkiezingprogramma’s staan vol nieuwe initiatieven. D66 geeft prioriteit aan onderwijs, economie en duurzaamheid en wil de armoede-agenda ontzien. Maar we weten allemaal dat er grote bezuinigingen aan komen. D66 presenteert haar keuzes in de notitie ‘De kaarten op tafel’. Dit document bevat de broodnodige investeringen die in de toekomst van deze stad gedaan moeten worden,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 februari 2010

D66: Gayvote

Wat heeft D66 de afgelopen raadsperiode voor homoseksuelen gedaan en wat wil D66 de komende raadsperiode nog doen voor homoseksuelen? Het COC heeft aan de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd wat zij doen en wat zij nog willen doen op het gebied van homo-beleid. Zij plaatsen deze informatie op Gayvote. Voor D66 is o.a. onderstaande…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 februari 2010

D66 en mensen met een functiebeperking

De Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving heeft D66 gevraagd wat haar visie is over mensen die leven met een functiebeperking in in onze maatschappij. Wat D66 Arnhem betreft zijn er drie punten van belang. Ten eerste, bij D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Jezelf kunnen verzorgen en onafhankelijkheid…

Bekijk nieuwsbericht

300 leerlingen dakloos…

Vandaag vernam D66 dat Circus Poehaa per 1 mei uit haar huidige pand in de Driekoningenstraat 16 moet. De organisatie vraagt zich terecht af hoe het komt dat er enerzijds vele lege scholen, kantoorgebouwen wijkgebouwen etc in Arnhem zijn en anderzijds geen ruimte beschikbaar is voor hun. D66 draagt Poehaa een warm hart toe heeft…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 januari 2010

Ruimte voor startende ondernemers

Het volgende artikel, geschreven door Herman Spinhof, is woensdag 27 januari geplaatst in de Arnhemse Koerier: 'Onderwijs, economie en duurzaamheid. Dit zijn de drie belangrijke thema’s waar D66 in Arnhem een nieuw elan aan wil geven. Net als op het armoedebeleid wil lijsttrekker Jan de Wit deze beleidsterreinen ontzien bij bezuinigingen. …

Bekijk nieuwsbericht

Economische stimulans ok, strooifonds nee

'Vorig jaar werd de ernstigste recessie sinds de jaren dertig uitgeroepen. Om te redden wat er te redden viel, vroeg het kabinet aan gemeenten de economie te stimuleren. Momenteel bespreekt de Arnhemse gemeenteraad het collegevoorstel voor een stimuleringsfonds van vijf miljoen euro. Wij zijn hier kritisch over. Stimuleren klinkt mooi. Nu het tegenzit, geeft…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 januari 2010

Arnhemmers willen vrije openingstijden voor horeca

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart is inmiddels in volle gang bij D66. Afgelopen zaterdag stond de partij wederom op het Jansplein om de mening van de Arnhemmers te peilen. Aan passanten werd gevraagd om te reageren op de stelling of de horeca-openingstijden vrij moeten worden gegeven, zoals dat bijvoorbeeld ook in Groningen en Kampen het geval…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 januari 2010

D66 steunt bouw moskee alleen met meer parkeerplaatsen

Komende maandag zal in de gemeenteraad van Arnhem besloten worden of de raad instemt met de nota van randvoorwaarden voor de bouw van een moskee annex Islamitische Gemeenschapscentrum door de Islamitische Unie aan de Rosendaalsestraat. Hoewel D66 niets tegen het principe heeft van de bouw van een moskee aldaar, maakt de fractie zich wel ernstig…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 januari 2010

D66: Klaar voor de toekomst!

Afgelopen zaterdag (9 jan.) was het weer tijd voor de Nieuwjaarsborrel van D66 Arnhem. Dit jaar was de Nieuwjaarsborrel ook meteen de kick-off van de lokale verkiezingscampagne van D66 Arnhem. 2010 is namelijk weer een verkiezingsjaar; op 3 maart mogen de Arnhemmers weer naar de stembus om hun stem uit te brengen. Reden genoeg dus…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 januari 2010

Arnhemse inburgeringsnota stelt teleur

D66 in Arnhem is ontevreden met de nota Inburgeren, integreren en participeren, die de Arnhemse gemeenteraad maandag bespreekt. Dit schrijft kandidaat-raadslid Hans Giesing in een opiniebijdrage op de website Arnhem Direct. De nummer 2 op de kandidatenlijst van de Democraten vindt dat de nota vooral opvalt door het ontbreken van keuzes en het centraal stellen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 januari 2010

Meer aandacht voor watersport in Stadsblokken-Meinerswijk dankzij D66

Een amendement met betrekking tot de watersport in Stadsblokken-Meinerswijk van D66 is door een ruime meerderheid in de raad aangenomen. Dit betekent een grote aandacht voor dit onderwerp bij de verdere invulling van dit bijzondere gebied in Arnhem. D66 is tevreden over hoe het participatieproces zich rondom Stadsblokken-Meinerswijk heeft voltrokken. Honderden burgers en vele organisaties…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 december 2009

D66: geen raadsleden in rekenkamercommissie

Gemeentelijke rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Dit op verzoek van de raad, maar ook van de burgers. D66 vindt dat een rekenkamercommissie haar werk zo onafhankelijk mogelijk moet kunnen doen. Daarom vindt D66 dat er geen raadsleden in een rekenkamercommissie moet zitten. Met raadsleden in een rekenkamercommissie is…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 december 2009

Jeugdvereniging Miguel Pro gered dankzij D66

Waterscouts vereniging Miguel Pro is gered op verzoek van D66 en directe steun van de PvdA. Het bleek dat langs de Rijn geen plek meer was voor deze watersportvereniging en dat na meer dan 80 jaar Miguel Pro de haven voortijdig moest verlaten. Vijf watersortverenigingen (De Geuzen, Miguel Pro, wsv Peter Hensen, Zeekadetkorps Arnhem en…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil meer aandacht voor watersport in Stadsblokken-Meinerswijk

D66 Arnhem vindt de bevindingen rapportage over het gebied Stadsblokken-Meinerswijk voldoende om mee door te gaan. Wel heeft de fractie een aantal bedenkingen over het burgerparticipatie proces en is er volgens D66 te weinig aandacht voor de watersport. Het participatieproces voor Stadsblokken-Meinerswijk is het eerste grote proces dat is doorlopen nadat de gemeenteraad van Arnhem…

Bekijk nieuwsbericht