Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 juli 2010

Startersleningen: op = op

In de raad van 12 juli is besloten door te gaan met het verstrekken van startersleningen totdat geld ervoor op is. Deze vraag is actueel geworden doordat het rijk gestopt is met de regeling, en Arnhem hiervoor nog financiële middelen gereserveerd heeft staan. Gaat Arnhem wel door?Door Sabine AndewegHet college stelde voor om door te…

Bekijk nieuwsbericht

Notitie ‘Visie op de ontwikkeling van het jonge kind in Arnhem’

In de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling is de notitie ‘Visie op de ontwikkeling van het jonge kind’ voorgelegd. Deze notitie is belangrijk omdat blijkt dat veel kinderen die in Arnhem naar de basisschool gaan een (taal)achterstand hebben. De afgelopen tijd hebben Stichting Kinderopvang Arnhem (SKAR), Rijnstad en Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA) met elkaar…

Bekijk nieuwsbericht

Het is zover: een onafhankelijke rekenkamer

Arnhem heeft een rekenkamer, die op verzoek van bewoners of bijvoorbeeld de raad, onderzoeken ter controle van het uitgevoerd beleid kunnen voeren. Het was D66 echter al jaren een doorn in het oog dat hier ook raadsleden een zetel in hadden. Hiermee werd de rekenkamer een partijpolitieke speelbal. Maar D66 stond…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 juli 2010

Leo van der Meer verlaat de actieve politiek

Verkiezingen brengen vaak vele personele wijzigingen. Een er van willen we in het bijzonder nog onder de aandacht brengen. De verkiezingen hebben er toe geleid dat Leo van der Meer niet meer actief is in de lokale politiek. Wel zal hij op de achtergrond de partij met raad en daad blijven bijstaan. Leo is al meer…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 juni 2010

Aandacht voor Arnhem bij TK fractie

Deze week is in de Tweede Kamer weer gesproken over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Onderdeel hiervan is een projectenboek met daarin een overzicht van grote landelijke projecten die er op deze gebieden lopen.Vanuit D66 Arnhem hebben we onze vertegenwoordigers in Den Haag gevraagd een aantal speerpunten te verdedigen die van belang zijn voor Arnhem en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 juni 2010
Verkiezingsavond 9 juni a.s. Voor D66 is Europa vrede, veiligheid, en welvaart. In die volgorde. Wij zeggen Europa JA!

Verkiezingsavond 9 juni a.s.

Nog niet eerder was er in Arnhem een ‘neutrale’ uitslagenavond in het kader van de landelijke verkiezingen. Dit jaar komt daar verandering in! Café De Kroeg aan de Nieuwstraat 27 plaatst woensdag 9 juni een groot scherm waarop iedereen de uitslagen kan volgen. Het wordt een gezellige bijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 juni 2010

Spoorzone-West op het goede spoor

Door de gemeente is in samenspraak met de bewoners een gebiedsvisie geschreven voor de wijken Lombok en Heijenoord, de Spoorzone-West. Een goed voorbeeld van burgerparticipatie: dat moet volgens D66 vaker gebeuren. In de gebiedsvisie wordt het bijzondere karakter van deze wijken erkend. De combinatie van “dorps wonen en stads leven de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 mei 2010

Democratie. Maar dan Anders!

Het plan om een nieuwe Gemeentewerf te bouwen is op het eerste gezicht alleen maar toe te juichen. Jammer dat de Gemeente niet is gekomen met een berekening van de te verwachten opbrengsten die het samenvoegen van diensten op 1 lokatie met zich mee brengt. Iedereen voelt wel aan dat dit geld oplevert maar niemand…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 mei 2010

Politiek Café ‘It’s the economy stupid!’

Donderdag 20 mei aanstaande houden we ons eerste Politiek Café. Je bent welkom vanaf 19.30 uur in de Stadssociëteit aan de Markt 31 in Arnhem. Vanaf 20.00 uur start het programma. It’s the economy stupid! Dit eerste Politiek Cafe heeft als thema ‘It’s the economy stupid!’. We voeren discussie over diverse stellingen. Je kunt…

Bekijk nieuwsbericht
Einde aan plakoorlog

Einde aan plakoorlog

De verkiezingsborden zijn weer in de wijken verschenen, met in hun kielzog een bonte stoet van enthousiaste partijen die hun boodschap op het mooiste plekje op het bord willen hebben. De ene poster nog groter dan de andere, en als de jouwe niet groot genoeg is, dan plak je er gewoon meer. En dan het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 april 2010

Initiatiefvoorstel ‘Vertrouwelijk als het moet’

D66 en Trots op Nederland willen dat geheimhouding van raadsstukken in Arnhem beter en expliciet inhoudelijk worden gemotiveerd. De raadsleden Giesing (D66) en Geurtz (Trots) komen in de eerstvolgende raadsvergadering (maandag 17 mei) met een gemeenschappelijk initiatiefvoorstel van die strekking. Het college wordt verzocht hierop te reageren. De Arnhemse gemeenteraad besloot vorig…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 april 2010

Een nieuwe lente

Maandag avond 19 april heeft de coalitie van SP, VVD, Groen Links en D66 een start gemaakt met het realiseren van haar ambities: "Het Arnhems Lenteakkoord". Een akkoord vol ambities om de inwoners van Arnhem meer bij de stad en het bestuur ervan te betrekken. Een akkoord dat gericht is op het verduurzamen van de toekomst van Arnhem: meer werk,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 april 2010

Groen licht voor coalitieakkoord

Het onderhandelingsteam heeft vanavond verslag gedaan aan de ledenvergadering over de door haar verrichtte inspanningen en het bereikte resultaat. In een ontspannen sfeer is gediscussieerd over het bereikte akkoord. Na toelichting door de fractie heeft de vergadering met grote overtuiging ingestemd met het bereikte akkoord.

Bekijk nieuwsbericht