Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 november 2021

Voldoende koophuizen en doorpakken met extra woningen aan de Nijmeegseweg

Na een moeizame start presenteerden gemeente, buurtbewoners en ontwerpers een gezamenlijk plan voor de woningbouw langs de Nijmeegseweg. Op 20 oktober stelde de gemeenteraad dit plan vast. Dankzij de inzet van D66 wordt de tweede fase van het ontwerpproces snel gestart en wordt minimaal 50% van de woningen een koopwoning. De helft van deze koopwoningen moet een koopprijs onder de 325.000 euro krijgen. Ook wordt na een motie van D66 winkelcentrum Drieslag beter verbonden met de nieuwbouwplannen aan de Nijmeegseweg.

 

Samen met bewoners en ondernemers
De nieuwe huizen langs de Nijmeegseweg grenzen aan winkelcentrum Drieslag. Bewoners en ondernemers zijn daar al druk aan de slag met verbetering van het winkelcentrum en plannen voor meer groen. D66 roept op om het winkelcentrum goed te laten aansluiten op het nieuwe ontwerp. Daarmee wordt de verbinding tussen Malburgen-West en Malburgen-Oost verder versterkt. Dat is een belangrijke wens van buurtbewoners. Op de langere termijn liggen hier nog meer kansen, als het tankstation bij het winkelcentrum verdwijnt. D66 roept het College van B&W op ook daar vast over na te denken.

Bouwen voor alle doelgroepen
Normaal gesproken stelt de gemeente alleen eisen aan de hoeveelheid sociale huurwoningen in een bouwporject. D66-fractievoorzitter Mattijs Loor: “Inmiddels is er ook een groot tekort aan koopwoningen. Heel veel woningen dreigen direct naar beleggers te gaan. Daarom vragen we in dit plan om voldoende koopwoningen.” Een voorstel van D66 en VVD om minimaal 50% koopwoningen te bouwen werd met een ruime meerderheid aangenomen. Loor: “Met een mix van sociale huur- en koopwoningen, en ruimte voor iets duurdere huurwoningen, is er plek voor veel verschillende mensen die op zoek zijn naar een huis. We gaan er vanuit dat de gemeente samen met de buurt snel aan de slag gaat met een mooi ontwerp.”

Snel door
Aan de westzijde van de Nijmeegseweg is ruimte voor 230 nieuwe woningen. Aan de overzijde van de Nijmeegseweg kunnen daar nog eens maximaal 450 woningen bij komen. Voor deze tweede fase is een aanpassing van de weg nodig. De plannen daarvoor zijn nog niet helemaal duidelijk. Loor: “Wij vinden het heel belangrijk dat de verbinding tussen de verschillende delen van de wijk verbetert. De Nijmeegseweg moet minder een barrière worden. Bovendien kunnen hier nog veel woningen komen, die hard nodig zijn.” Dankzij een motie van D66 moet voor de zomer duidelijk zijn wat ervoor nodig is om ook de tweede fase van de plannen door te laten gaan.