Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 september 2021

Waarom geen bodemenergie in de hele stad?

Het opslaan en winnen van warmte uit de bodem, ook wel aardwarmte genoemd, is een duurzame manier om woningen en bedrijven te verwarmen. In de Arnhemse binnenstad wordt dat al op verschillende plekken gedaan. De gemeente wil bodemenergie goed regelen voor de binnenstad en directe omgeving. Maar waarom niet meteen in de hele stad? D66 stelde dat samen met PvdD voor in de raadsvergadering van 29 september. Zo kan de gemeente regels stellen aan het winnen van warmte uit de bodem en zorgen dat de putten die daarvoor nodig zijn elkaar niet in de weg zitten.

Wethouder Bouwkamp gaf aan dat het reguleren van bodemenergie  voor het hele grondgebied van Arnhem te duur is. Pas als er belangstelling voor is, wil ze regels voor de rest van de stad opstellen. Voorlopig wordt dus alleen de binnenstad geschikt gemaakt voor bodemenergie.

D66 vindt het jammer dat de wethouder niet naar de toekomst wil kijken. Aardwarmte wordt steeds belangrijker in een duurzame stad. In andere gemeenten wordt hier en daar al illegaal geboord naar aardwarmte. Als gemeente kun je dit maar beter goed reguleren. De motie van D66 werd niet gesteund door de gemeenteraad. Het voorstel van het college om aardwarmte te reuguleren in het centrum van Arnhem werd unaniem aangenomen, dus ook met de steun van D66.