Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 juli 2021

“Meer lef en visie nodig voor de toekomst van Arnhem”

Arnhem heeft een stevige visie op de toekomst nodig, vindt D66. In de plannen die het college ontvouwt in de Perspectiefnota ontbreekt een stip op de horizon. Fractievoorzitter Mattijs Loor sprak van vrijblijvend eilandhoppen, van oplossing naar oplossing. Daarom schetste Loor afgelopen woensdag wat D66 wel wil: een rechtvaardig en sociaal stadsbestuur. ‘We helpen mensen die niet rond kunnen komen en compenseren bewoners die nadeel hebben van fouten van de gemeente.’ 

“Mensen hebben gelijkere kansen als ze goed onderwijs krijgen”, stelt Loor. “Daar hoort voldoende geld bij, bijvoorbeeld voor de vernieuwing van middelbare scholen.” Naar aanleiding van een motie van D66, CDA en VVD zegde wethouder Roelofs toe nog dit jaar met een voorstel te komen, met de bijbehorende dekking. Diversiteit en inclusie zijn voor D66 essentieel. Dat kan een stuk beter in Arnhem. Eerder diende D66 een motie in voor een netwerk voor inclusie dat LHBTIQ+-leerlingen ondersteunt op alle scholen. Door corona is dat vertraagd, maar nu mag het college er haast mee maken. Wethouder Louwers zegde toe dit binnen twee jaar op alle scholen te regelen. 

Bouwen, bouwen, bouwen

De stad heeft heel hard meer woningen nodig. De vraag neemt toe, er moeten meer koop- en huurwoningen gebouwd worden. Betaalbare koopwoningen komen er niet vanzelf, daar moet je op sturen. En je moet zorgen dat kopers hun huizen zo veel mogelijk zelf bewonen. Zo ga je speculatie tegen. Dit jaar zijn vierhonderd woningen te weinig gebouwd. D66 wilde weten hoe het college dat inhaalt. Helaas kwam daarop geen antwoord. Ook een motie van CDA en D66 voor een minimale hoeveelheid koopwoningen in de bouwprojecten werd door de coalitie van GroenLinks, PvdA, VVD en Arnhem Centraal weggestemd. 

Grote verbouwing

Wat betreft de renovatie van de schouwburg en het verbeteren van het stelsel aan fietspaden zijn de verwachtingen van D66 hooggespannen. Veel collegeplannen gaan goed, maar andere dingen kunnen beter. Ook liggen er nog steeds voorstellen op de plank. Bijvoorbeeld het voorstel uit 2020 om Jeugdlintjes in te voeren. Er ontbreekt een grote lijn in de perspectiefnota en voor een aantal voorstellen is geen dekking. En dat terwijl Arnhem voor een grote verbouwing staat om de stad toekomstbestendig te maken, aldus Mattijs Loor. “Het college heeft de kleur van het behang al uitgezocht, maar of we de muren kunnen betalen waar dat behang tegenaan moet, blijft de vraag.”  

Snel uitvoeren

Verschillende moties van D66 werden met een grote meerderheid aangenomen. Zo wil de raad dat het college meer gezinnen met kinderen in de middelbare schoolleeftijd helpt om rond te komen. Enkele maatschappelijke organisaties, zoals de voedselbank, krijgen hulp bij nieuwe huisvesting, die in 2023 daadwerkelijk klaar moet zijn. Ondernemende sportaanbieders krijgen de ruimte mensen weer in beweging te krijgen na de coronacrisis. Websites van de gemeente moeten volgens D66 en de ChristenUnie toegankelijker zijn. De raad en het college omarmden het D66-voorstel om moties en toezeggingen helder af te doen unaniem. Loor: “Wij gaan er nu vanuit dat alle goede voorstellen die nu zijn aangenomen, ook snel en goed uitgevoerd gaan worden.”