Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juli 2021

Meer kansen woon/werkruimte creatieve sector

Meer kansen woon/werkruimte creatieve sector

De culturele sector in Arnhem komt woon- en werkruimte tekort. Uit onderzoek blijkt dat de culturele sector behoefte heeft aan ruim 15.000 vierkante meter extra ruimte. Het college wil helpen die ruimte te vinden, onder andere met subsidies. D66 is daar blij mee.

De creatieve ondernemers hebben intussen niet stil gezeten: een aantal ondernemers wil creatieve bedrijfsverzamelgebouwen inrichten in bestaand commercieel vastgoed. Een goed idee, vindt de fractie van D66. In bijgaand filmpje legt creatief ondernemer Annelou van Griensven de plannen uit.

D66 vindt het een goed idee om samenwerking te zoeken met commerciële partners. Fractievoorzitter Mattijs Loor: ‘Daarom roepen we het college op de subsidie daarop af te stemmen. Op dit moment hebben de ondernemers nog geen concreet pand op het oog. Daarom kunnen de ondernemers nog geen gebruik maken van de subsidieregeling. Wij zeggen tegen het college: richt de subsidieregeling Creatieve Bedrijfsverzamelgebouwen zo in dat de ondernemers door kunnen met hun plannen.’

De motie werd bijna unaniem aangenomen.

Thema

Culturele hoofdstad van het oosten

Kunst en cultuur spreken tot de verbeelding, prikkelen mensen om kritisch na te denken en versterken de identiteit van een samenleving. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de culturele infrastructuur: Musis Sacrum, Theater aan de Rijn, Focus Filmtheater en Museum Arnhem. D66 wil hier mee doorgaan. D66 maakt een vuist voor een sterk kunst- en cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van kunst en cultuur en daarmee bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen.

Lees meer