Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 juli 2021

Ecovrede blijft behouden voor Arnhem, mede dankzij D66

Ecovrede is gered, dankzij een onderzoek en raadsvoorstel dat er na lang aandringen van onder andere D66 kwam. Met het voorstel krijgt Ecovrede subsidie. Door twee wijzigingsvoorstellen van D66 samen met SP en Partij voor de Dieren krijgt Ecovrede meer tijd om een definitieve ruimte te vinden en gaat de gemeente hen ondersteunen bij het zoeken. Ecovrede mag zolang op de huidige locatie blijven. Ook werd een motie aangenomen om meer lering te trekken uit het onderzoek van het Instituut voor Publieke Waarde naar Ecovrede. Ecovrede, dat mensen helpt die tussen wal en schip dreigen te vallen, leek zonder deze voorstellen dakloos te worden.

Iedereen is het erover eens: Ecovrede is een uniek project dat behouden moet blijven voor Arnhem. De vrijwilligers helpen mensen in acute armoede met brood, kleding en huisraad, ze voeren gesprekken met mensen die het moeilijk hebben en helpen ex-gevangen op weg. Ze werken tegelijk aan een gezonde, duurzame samenleving door het inrichten van een voedselbos en groentetuinen, het opruimen van zwerfafval en door zonder winstoogmerk te draaien.

Voedselbos
D66 Arnhem heeft samen met de SP en GroenLinks aandacht gevraagd voor Ecovrede omdat het dreigt te verdwijnen door een verschil van inzicht met de gemeente. De stichting zoekt permanente huisvesting in een flink pand en ruimte voor tuinen en een voedselbos. Omdat ze uit principe geen geld verdient, wil ze beheerder worden van een leegstaand pand. ‘Dat is veel goedkoper voor de gemeente dan een commerciële beheerder’, stelt Ecovrede. Ook wil Ecovrede haar afval gewoon kunnen wegbrengen.

Deze idealistische plannen botsen voortdurend met de gemeente Arnhem. Ecovrede past met al haar activiteiten niet in de subsidiepotjes, mag niet optreden als beheerder van leegstaande gebouwen en krijgt zelfs geen afvalpas: Ecovrede heeft ‘bedrijfsafval’ en dat mag niet naar het brengstation. Ecovrede zwerft al jaren van pand naar pand en kan haar idealen niet waarmaken. Ondertussen helpt ze vele mensen die anders tussen wal en schip vallen.

Waardevol
Ook het college vindt Ecovrede waardevol. Daarom heeft ze het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) gevraagd die waarde te ‘berekenen’. De conclusie is: Ecovrede is uniek en mag niet verloren gaan. Alleen het werk van de vrijwilligers is al zo’n 200.000 euro waard. De maatschappelijke waarde is nog veel groter. Het IPW adviseert om een algemene subsidie in te richten, speciaal voor Ecovrede. Daarmee kan Ecovrede goede huisvesting vinden.