Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juli 2021

‘College moet nadenken over fouten bij Paasbergflat’

Fractievoorzitter Mattijs Loor heeft geen goed woord over voor de manier waarop het college omgaat met de problemen rond de Paasbergflat in Arnhem. De hoogste rechter oordeelde begin dit jaar dat Arnhem de ex-gedetineerden die daar woonden niet uit de flat had mogen zetten. In elk geval niet op grond van het bestemmingsplan. Het college vindt dat ze niets fout gedaan heeft. ‘We hebben gewoon ongelijk gekregen van de rechter’, zei wethouder van der Zee.

In de Paasbergflat woonden ex-gedetineerden uit het hele land bij elkaar. Er zouden nog meer gedetineerden bij komen. Dat vond het college ongewenst. Het gaf veel onrust en zelfs demonstraties in de buurt. Daarom wilde het college zo snel mogelijk een eind maken aan de situatie. Het college oordeelde dat de ex-gedetineerden er woonden. Volgens het bestemmingsplan is in het pand alleen een ’maatschappelijke functie’ toegestaan. Er was echter ook sprake van zorg en begeleiding. De rechter gaf de gemeente in eerste instantie gelijk. De hoogste rechter haalde een streep door die uitspraak.

Schadeclaim
‘Ik val nog net niet van mijn stoel’, zei Loor. ‘Het college trekt hier geen enkele lering uit.’ Ook de andere fracties in de raad waren kritisch over de houding van de wethouder. Daar komt nog bij dat de eigenaar een schadeclaim kan indienen. Arnhem heeft al een voorschot op die claim van zes ton moeten betalen aan stichting Onderdak, de gebruiker van het pand. De rechter moet nog oordelen over de rest.

D66 diende een motie in om de juridische strijd om het pand zo kort mogelijk te houden. Dan komt er ruimte om woningen in de Paasbergflat te maken. Nu staat het pand al een tijd leeg. En dat in tijden van grote woningnood. De motie haalde het niet. Een motie van D66, CDA en Partij voor de Dieren, die het college vraagt om juridische adviezen beter vast te leggen, werd wel unaniem aangenomen.

Thema

Politiek volgens D66

In het verkiezingsprogramma van D66 Arnhem vindt u niet op alle vragen een antwoord. Er zullen misschien vraagstukken zijn die in dit programma ten dele, beperkt of zelfs geheel niet aan de orde komen. Die zouden een heel boekwerk beslaan én, misschien nog belangrijker, we kunnen niet in de toekomst kijken. Daarom wordt bij D66 het handelen mede bepaald door de vijf richtingwijzers.

Lees meer