Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 mei 2021

D66 wil milieuvriendelijk alternatief voor Diftar

De gemeente moet vervuilde plekken in de stad aanpakken en de hoeveelheid afval terugdringen. Dat is wat de fractie van D66 betreft de toekomst van het afvalbeleid na het wegstemmen van het  Diftar-systeem. D66 volgt de uitslag van het referendum, maar wil een degelijk en milieuvriendelijk alternatief. De wethouder heeft toegezegd voor de begroting met een goed alternatief te komen. D66 is van plan hem daaraan te houden.

Containers open
Wethouder Roelofs pleit voor een vast afvaltarief voor de burger. D66 vindt dat de wethouder moet nadenken over het differentiëren van dat tarief voor grotere en kleinere huishoudens, om de heffing zo eerlijk mogelijk te verdelen. Een tarief per persoon is ongunstig voor grote huishoudens, een tarief per huishouden juist weer voor alleenstaanden. Voor D66 is het belangrijk dat we de lasten van het afvalsysteem eerlijk over de inwoners verdelen.  Roelofs heeft toegezegd dat hij naast het voorstel voor een nieuw afvalsysteem ook onderzoek doet naar een eerlijke verdeling van de kosten.

D66 blijft het belangrijk vinden dat Arnhem minder afval produceert. Dat wordt moeilijk als je de containers open zet, maar het moet toch gebeuren. De stad voldoet bij lange na niet aan de overheidsnorm van 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Sterker nog: Arnhemmers zitten daar ver boven. D66 is bang dat dat nog meer wordt nu de financiële prikkel van Diftar wegvalt. Het college moet nu zorgen dat Arnhem de overheidsnorm gaat halen.