Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 april 2021

Bevlogen en betrokken wethouder Hans de Vroome neemt met weemoed afscheid

Met zichtbare weemoed nam wethouder Hans de Vroome van D66 woensdagavond afscheid van de raad. Hij diende zijn ontslag in zodat de nieuwe coalitiepartij Arnhem Centraal Bob Roelofs tot wethouder kon benoemen. ‘Ik heb met buitengewoon veel genoegen, betrokkenheid en passie aan de vele dossiers gewerkt’, zei hij. ‘Als het aan mij lag, was er nog veel meer te doen’.

De Vroome heeft zich de afgelopen drie jaar ingezet voor het herbouwen van Museum Arnhem en het verder brengen van de Lauwersgrachtalliantie, het nieuwe (dans)theater van Arnhem. Verder noemde De Vroome het belang van goed onderwijs, het bestrijden van corona-achterstanden, jeugdzorg en fraaie bouwprojecten in de stad. ‘Ik houd me graag met onze mooie stad bezig’, zei hij.

Van links tot rechts kreeg De Vroome door de raadsleden lof toegezwaaid, niet in het minst door fractievoorzitter Mattijs Loor van D66: ‘Heel veel mensen in de stad zijn je enorm dankbaar voor je inzet, bevlogenheid en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Hans, heel veel dank voor betere scholen, meer cultuur, een levendiger binnenstad en een toekomstbestendiger jeugdzorg.’

De Vroome kreeg als dank voor zijn inzet van de fractie de eerste drie tegels cadeau die gemaakt zijn voor de iconische gevel van het nieuwe Museum Arnhem.

‘De waardering bij D66 afdeling Arnhem is groot voor de manier waarop Hans de Vroome het wethouderschap heeft ingevuld’, aldus Gido ten Dolle, afdelingsvoorzitter van D66 Arnhem. ‘Hans heeft in drie jaar wethouderschap concrete resultaten geboekt voor de stad, op vele belangrijke thema’s voor onze partij. Daarvoor zijn wij Hans veel dank verschuldigd. Hij heeft Arnhem echt een dienst bewezen.’

 

Bericht van wethouder De Vroome

Beste Democraten,

In de afgelopen maand is het politieke landschap in Arnhem gewijzigd. De samenwerking tussen GL, PvdA, VVD enerzijds en D66 anderzijds is beëindigd. Op 31 maart is een nieuw coalitieakkoord geaccordeerd en is Arnhem Centraal toegetreden tot de coalitie met de heer Roelofs als wethouder.

Een wijziging van het landschap waaraan ik de conclusie verbind om als wethouder ontslag te nemen.

Terugkijkend kan ik niet anders dan vaststellen, dat ik gedurende de bijna afgelopen 3 jaar, met buitengewoon veel ambitie, betrokkenheid en voldoening invulling heb mogen geven aan deze eervolle functie. Dierbare herinneringen hou ik aan het werken voor het onderwijs, voor de jeugd, voor de vele projecten en – last but not least – voor cultuur!

Het belang van goed onderwijs is evident! Het bestrijden van onderwijsachterstanden, van vroegtijdig schoolverlaten; onderwijs aanbieden in corona crisistijd, onderwijshuisvesting, ventilatie op scholen etc. Top voor onze kinderen! Werken aan goede, adequate jeugdzorg. Op de korte termijn en houdbaar voor de toekomst. Kinderen horen bij voorkeur gelukkig in een ouderlijke omgeving te kunnen opgroeien (zo mogelijk daarom afbouw van verblijfszorg). Extra middelen voor de toenemende kosten in de jeugdzorg hebben we gelukkig kunnen vrijmaken; we vechten voor compensatie van het Rijk. Het verder brengen van projecten in de stad. Woningen, leisure, scholen, sportfaciliteiten, Rijnkade, Nieuwstraat, Bartok; het Gele Rijdersplein etc. Cultuur; trots op wat we hebben en ook trots op de ondersteuning die we hebben kunnen bieden; van amateurkunst tot topgezelschap. Trots op het bouwen van het Museum en trots op het verder brengen van de Lauwersgrachtalliantie, de samenwerking van Stadstheater, Oostpool en Introdans.

Los van wat bereikt is, is er ook nog veel te doen. In dat kader heb ik een overdracht van de lopende zaken aan de heer Roelofs verzorgd.

En er is nog meer te doen. En dat is het volgende. In het verlengde van de oproep van de vice voorzitter van de Raad; het statement inzake de omgang met elkaar is het mijn wens dat de Raad – gezamenlijk – met het College en met de medewerkers, in een geoliede samenwerking, nog meer voor Arnhem, nog meer voor haar inwoners en haar bezoekers, kan betekenen. Een geoliede samenwerking wens ik de Raad toe.

Ik heb de nieuwe coalitie (met Arnhem Centraal) en ook het nieuwe College (met Bob Roelofs) heel veel succes gewenst.

Iedereen, de raad, de collega’s, de medewerkers en alle partners (in en buiten de stad) heb ik bedankt voor de fijne en prettige wijze van samen werken, bedankt voor de inhoud en deskundigheid die altijd is ingebracht. Nederland is een relatief klein land en de tijd vliegt. Ik verheug me op een weerzien.

Het ga u goed! En blijf gezond!

Hans de Vroome