Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 april 2021

Vernieuwing welzijnswerk: eerst kijken naar de gevolgen

De gemeenteraad heeft de nieuwe uitgangspunten voor het welzijnswerk in Arnhem besproken.  Helaas zijn die plannen achterhaald door corona. ‘De coronacrisis kan van grote invloed zijn op de ondersteuning die mensen nodig hebben’, betoogde fractievoorzitter Mattijs Loor van D66. Ook de gevolgen van het nieuwe beleid zijn voor D66 nog niet duidelijk genoeg. Op verzoek van de raad maakt het college nu eerst een verdere uitwerking van het welzijnswerk nieuwe stijl. Zonder grote bezuiniging. 

Bezuiniging van tafel

Het college wil besparen op welzijnswerk door efficiënter te werken. Daarom had het college een bezuiniging van enkele tonnen ingeboekt. Dat gaat D66 te snel. Eerst moet duidelijk zijn wat er mogelijk is door efficiënter te werken. De gevolgen van de bezuinigingen voor inwoners waren niet helder in het voorstel van het college. Ook was onduidelijk bij welke organisaties en welke werkzaamheden de besparingen merkbaar zouden worden. De bezuiniging is vooralsnog grotendeels van tafel. 

Meer ondersteuning nodig

Inwoners van Arnhem, zowel jongeren als ouderen, hebben door corona grote behoefte aan goede ondersteuning. Mensen hebben door de crisis last van eenzaamheid, de gevolgen van werkloosheid en onzekerheid. Dat zal ook na de crisis nog wel even zo zijn, verwacht Mattijs Loor‘Voor de jeugd in kwetsbare wijken is straks zeker extra hulp nodig.’ Gelukkig wordt dit standpunt breed gedeeld. Zo worden na voorstellen van D66 en CDA de leerpunten uit de coronacrisis meegenomen in de opzet van het nieuwe welzijnswerk. Loor: ‘Pas als we zeker weten dat er goede ondersteuning is voor met name kwetsbare jongeren en ouderen, kunnen we met het nieuwe welzijnswerk instemmen.’