Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 april 2021

Nationaal Programma tegen corona-achterstanden optimaal benutten

De minister van Onderwijs heeft miljoenen vrijgemaakt om problemen door de coronacrisis in het basis- en voortgezet onderwijs tegen te gaan. Leerlingen krijgen de komende twee schooljaren extra begeleiding bij achterstanden en sociaal-emotionele problemen. Ook moeten ze de kans krijgen om in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs nog door te stromen naar een ander niveau. Hoe helpt het college van B&W Arnhemse scholen om dit Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren? De D66-fractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld. 

De minister adviseert kwetsbare kinderen het voordeel van de twijfel te geven. Misschien hebben deze kinderen niet kunnen laten zien wat ze kunnen. Die kans krijgen ze wel als ze een wat hoger schooladvies krijgen of later kunnen doorstromen. Middelbare scholen kunnen het keuzemoment uitstellen door nieuwe leerlingen twee brugjaren aan te bieden en in brugklassen meer niveaus samen les te geven. De gemeente moet waar nodig ook huisvestingsproblemen oplossen, zodat Arnhemse scholen deze brugklassen kunnen inrichten, vindt D66. 

Ouders betrekken

Scholen moeten voor het Nationale Programma Onderwijs een schoolscan uitvoeren. Daar worden ouders bij betrokken. D66 wil weten wat de gemeente doet om ouders die moeilijk bereikbaar zijn of het Nederlands niet beheersen toch te laten meedenken. Fractievoorzitter Mattijs Loor: “Voor goed maatwerk moet de thuissituatie meegenomen worden in de plannen, ook als ouders lastiger bij het onderwijs te betrekken zijn. Anders krijgen kinderen geen gelijke kansen. 

Integraal en voor alle kinderen en jongeren

Het welzijn van jongeren staat sterk onder druk door de coronacrisis. D66 wil weten hoe de gemeente jeugdzorg gaat inzetten om deze jongeren, aansluitend bij het Nationaal Programma op de scholen, te helpen. Alle inspanningen voor jongeren moeten wat D66 betreft op elkaar aansluiten. Achterstanden spelen ook in het MBO en bij de voorschoolse educatie. Daarom vindt D66 dat de gemeente zich moet inzetten om ook daar extra ondersteuning mogelijk te maken.

Lees hier de door Mattijs Loor en Karlijn Steenvoort ingediende vragen.