Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 maart 2021

D66 heeft zorgen over de toekomst van het afvalbeleid

Het afvalbeleid van Arnhem is door een kleine meerderheid van de bevolking weggestemd. Dat betekent dat D66 zich daarbij neerlegt, zoals de fractie van tevoren had aangekondigd. Het huidige afvalbeleid is daarmee van tafel. Toch maakt D66 zich ook zorgen over de toekomst van het afvalbeleid. ’Het college moet een goede oplossing vinden die tot minder restafval leidt en voor iedereen bruikbaar is. Dat wordt nog een hele opgave’, zegt fractievoorzitter Mattijs Loor.

Op dit moment betalen burgers per afvalzak voor hun restafval. Tachtig cent per dertig liter, om precies te zijn. Deze regeling moest zorgen dat mensen minder afval produceren en hun afval beter scheiden. Dat is ook gelukt. Maar de stad veranderde ook regelmatig in een puinhoop omdat veel mensen hun afval naast de container zetten. Al of niet omdat de container niet open wilde.

Rommeltje
In de meeste gemeenten is het de eerste zes maanden na invoering van betalen per vuilniszak een rommeltje naast de containers, maar dat verdwijnt als mensen beseffen dat ze hoe dan ook voor hun afval moeten betalen. Mensen die minder restafval hebben, kunnen zelfs besparen op de afvalstoffenheffing.

De inwoners die Diftar hebben weggestemd willen dat de afvalcontainers op straat weer open gaan zonder gebruik van een pasje. De bakken moeten weer geschikt gemaakt worden voor zakken van 60 liter. Mattijs Loor: ‘Dat lijkt leuk op de korte termijn, maar ik vrees dat de hoeveelheid restafval daarvan niet kleiner wordt.’ Bovendien lokken de open containers afvaltoerisme uit. Daar gaat de Arnhemmer voor betalen.

Wij blijven inzetten op een afvalsysteem dat leidt tot zo min mogelijk restafval. Dat moet verbrand worden en dat is slecht voor het milieu. Zo veel mogelijk materialen moeten worden hergebruikt. Een goed afvalsysteem leidt tot een schone stad. Bovendien moet het systeem ook goed te gebruiken zijn voor bewoners van hoogbouw, zodat ook zij voordeel hebben bij het verminderen van hun hoeveelheid restafval.

Het is het college niet gelukt om voldoende draagvlak voor het huidige systeem te creëren. Voor een ander systeem zal daar vol op ingezet moeten worden om het tot een succes te maken. Arnhem kan zich niet nog een keer een mislukt afvalsysteem veroorloven.