Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 februari 2021

Mattijs Loor nieuwe fractievoorzitter D66 Arnhem

D66-raadslid Mattijs Loor neemt per 1 maart 2021 het fractievoorzitterschap over van Sabine Andeweg. Andeweg blijft nauw betrokken als raadslid. Zij legt haar taken als fractievoorzitter neer om zich te kunnen focussen op privé zorgtaken en het begeleiden van nieuwe politieke talenten.

Mattijs Loor is sinds 2014 raadslid voor D66. “De afgelopen jaren heb ik volop de kans gekregen me te ontwikkelen als raadslid en vice-fractievoorzitter. Ik ben blij dat Sabine nauw betrokken blijft, zodat ik ook de komende tijd van haar kan blijven leren. Ik kijk ernaar uit om met ons team nog meer D66-ambities waar te maken.”

Andeweg zal zich na deze raadsperiode niet meer kandideren. “Ik heb mij dan 12 jaar lang als raadslid, waarvan zeven jaar als fractievoorzitter, met hart en ziel ingezet voor het beste onderwijs, het terugdringen van de schuldenproblematiek en een groen Arnhem. Politiek in onze stad vraagt soms veel, maar ik kijk er met plezier op terug.”

De komende tijd zal Sabine Andeweg zich, naast haar rol als raadslid, toeleggen op het begeleiden van nieuwe talenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. “De partij heeft te maken met een forse ledengroei en veel van die mensen willen politiek actief worden. Ik blijf mij in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen volop inzetten.”

Loor en Andeweg hebben de afgelopen 7 jaar intensief samen opgetrokken. Mattijs Loor: “Ik vind het een voorrecht om onze fractie te mogen leiden. We hebben de afgelopen zeven jaar veel bereikt, maar er liggen nog volop uitdagingen voor ons. Bijvoorbeeld voor kansengelijkheid in het onderwijs, het verstevigen van de cultuursector en het vlottrekken van de woningbouw.” Sabine Andeweg: “Ik kijk terug op een mooie samenwerking in ons team en in de raad. Ik heb veel vertrouwen in het leiderschap en de vasthoudendheid van Mattijs, zeker ook op waardes die voor D66 belangrijk zijn zoals openbaarheid van informatie en transparantie.”

De verwachting is dat discussie over de informatievoorziening de komende periode de Arnhemse politieke agenda zal blijven domineren. Na het in een la verdwijnen van een rapport over discriminatie, zwartgelakte dossiers en geheim verklaarde stukken, is de behoefte aan meer transparantie bij de raad groot. “Mattijs zal consistent ons standpunt naar voren blijven brengen: de gemeente moet transparant handelen en informatie moet zoveel mogelijk openbaar zijn. Voor discriminatie is geen ruimte,” zo geeft Andeweg aan. “Door nu een stap terug te doen, geef ik ruimte aan anderen. Zo kunnen we ook op de lange termijn met een sterke D66-fractie werken aan een nog mooier Arnhem.”

Het afdelingsbestuur van D66 Arnhem bedankt Sabine Andeweg voor haar inzet. Voorzitter Gido ten Dolle: “We zijn haar dankbaar voor de afgelopen jaren en blij dat ze zich de komende tijd blijft inzetten voor D66 in Arnhem. De keuze van de fractie voor Mattijs Loor als politiek leider ondersteunen we van harte.”

Vanaf 30 maart kunnen D66-leden zich melden als kandidaat-lijsttrekker en in mei bepalen de leden van D66 Arnhem wie de nieuwe lijstrekker wordt.