Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 februari 2021

Gemeente Arnhem moet aan de slag met datalek GGD

De fractie van D66 in Arnhem is zeer onaangenaam verrast over de grote diefstal van persoonsgegevens bij de GGD, die vorige week in het nieuws kwam. Mogelijk zijn miljoenen burgerservicenummers, telefoonnummers, adressen, geboortedata en medische gegevens buitgemaakt door criminelen. Ook gegevens van Arnhemmers zijn gestolen. Zullen mensen zich nog laten testen als hun gegevens niet veilig zijn? Wat is het effect daarvan op de coronacrisis? D66 houdt het college van B&W van Arnhem mede verantwoordelijk voor de problemen.

Door de datadiefstal loopt iedereen die zich heeft laten testen op COVID-19 een verhoogd risico op identiteitsfraude en phishing. Criminelen kunnen met de gestolen gegevens spullen of diensten kopen op rekening van iemand anders. Het overgrote deel van de Nederlanders heeft zich een of meerdere keren laten testen en is dus kwetsbaar voor deze vorm van fraude.

De gemeente Arnhem is via de VGGM medeverantwoordelijk voor de ict-systemen waaruit deze informatie is gestolen. Arnhem levert de voorzitter van de VGGM. Daarom heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. D66 wil zo snel mogelijk weten of het college op de hoogte was van het datalek, of ze een overzicht heeft van het aantal getroffen Arnhemmers en vooral: hoe ze Arnhemmers gaat beschermen tegen de risico’s van deze diefstal.

Ook vraagt D66 waar Arnhemmers zich kunnen melden als ze slachtoffer worden van misbruik van hun gegevens. Wie gaat ze helpen de gevolgen van misbruik te compenseren? Welke rol gaat de gemeente Arnhem daarin spelen? Uit berichten in de krant blijkt dat de beveiliging van informatie bij de GGD ver onder de maat is. Medewerkers hebben vergaande rechten om gegevens te bekijken en zelfs te kopiëren, ook als dat voor hun werk niet nodig is. De GGD controleert medewerkers niet, ook niet als ze grote hoeveelheden data bekijken. Ook kunnen medewerkers aan de slag zonder een Verklaring omtrent het Gedrag. Dat was niet de afspraak. Daarom stelt D66 een flink aantal vragen over de informatiebeveiliging bij VGGM. De fractie wil weten wanneer de beveiliging weer op orde is en eist op korte termijn een onderzoek.