Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 februari 2021

College moet uitleggen wat er misging rond discriminatierapport

Het Arnhemse college van B&W moet uitleggen waarom een kritisch rapport over discriminatie in de gemeente anderhalf jaar in een la bleef liggen. Ook moet het college een veilig werkklimaat voor ambtenaren bieden, discriminatie in het personeelsbeleid tegengaan en transparanter zijn richting de raad en kritische buitenstaanders, zoals journalisten. Dat is de inzet van D66 bij het verantwoordingsdebat op woensdag 24 februari.  

Dr. Hans Siebers van de Universiteit van Tilburg deed in 2018 onderzoek naar discriminatie binnen de gemeente Arnhem. Mensen van kleur en vrouwen bleken minder kans te hebben op een baan bij de gemeente. Ook verdienen vrouwen structureel minder voor hetzelfde werk. Het rapport verdween in een la. Het rapport zou ‘niet af’ zijn. Wethouder Jan van Dellen vertelde dat aan de raad. Achteraf bleek dat niet te kloppen. Pas dit najaar werd het rapport naar de raad gestuurd, op aandringen van raadslid Nathalie Nede van de ChristenUnie.

Naar aanleiding van de affaire liet het College van B&W de afgelopen maanden een feitenonderzoek uitvoeren. Toch werd de raad maar beperkt geïnformeerd. Alleen dankzij stevig doorvragen van ChristenUnie, SP, CDA en D66 kwam er meer informatie op tafel. Het college probeerde in de raadsvergadering van 10 februari interne ambtelijke correspondentie over het rapport geheim te laten verklaren. Alleen in vertrouwelijkheid zouden ambtenaren veilig hun werk kunnen doen. De raad veegde de vloer aan met dit argument: ‘Het handelen van de overheid moet zo veel mogelijk transparant zijn’, stelt D66-raadslid Mattijs Loor. ‘Iedereen moet kunnen zien dat onze ambtenaren hun werk goed doen. Openheid zorgt er bovendien voor dat ze minder makkelijk onder druk gezet kunnen worden.’ De informatie is nu wel beschikbaar.

Transparantie is voor D66 van het grootste belang. De fractie heeft de afgelopen tien jaar zeer regelmatig gehamerd op een goede en transparante samenwerking tussen het college en de raad. D66 vindt het onacceptabel als de raad niet, onvolledig of verkeerd wordt geïnformeerd. Mattijs Loor: ‘De raad heeft in dit dossier steeds mondjesmaat informatie gekregen. Terwijl het college blijft herhalen hoe belangrijk de gemeente inclusie en diversiteit vindt. Dan moet je zo’n rapport toch juist openbaar willen maken? Al was het maar voor de discussie en om verbetering aan te jagen. Stukken werden achtergehouden om de verkeerde redenen en wethouders reageerden niet op signalen dat het mis ging. Hier moet echt iets veranderen.’

Ook op discriminatie is D66 scherp. ‘Je kunt geen kritisch rapport wegmoffelen omdat de inhoud je niet bevalt of omdat je je er niet in herkent. Discriminatie gebeurt overal, of je het nou opzettelijk doet of niet. Het leidt tot ongelijke kansen in de samenleving. Alleen bewustwording helpt om onbedoelde discriminatie en institutioneel racisme tegen te gaan.’