Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 januari 2021

Seksueel geweld en intimidatie in Arnhem stevig aangepakt

Arnhem gaat inwoners en bezoekers op straat en online beschermen tegen seksuele intimidatie. De fracties van D66 en SP hebben vijf samenhangende voorstellen ingediend voor voorlichting op scholen, een goed, laagdrempelig meldpunt voor seksueel overschrijdend gedrag en actie tegen online intimidatie zoals sexting. Volgend jaar moeten mensen zich een stuk veiliger voelen op straat en online.

Samen tegen seksueel geweld
Seksuele intimidatie en dreiging met seksueel geweld komt veel voor: maar liefst 63 procent van alle vrouwen heeft er ervaring mee, blijkt uit onderzoek. Veel slachtoffers houden levenslang last van deze ervaringen. Toch hoort de politie lang niet alles. Dat komt omdat vrouwen seksuele intimidatie nauwelijks melden. Misschien denken ze dat het ‘erbij hoort’ of vrezen ze dat de politie ze niet gelooft. Dat moet anders. Arnhem zegt nu: we staan achter slachtoffers van seksuele intimidatie. Arnhem gaat met alle partijen in de regio samenwerken om het probleem breed en samen aan te pakken. Initiatiefnemer Sabine Andeweg, fractievoorzitter D66: ‘Ik ben ontzettend blij dat de hele raad deze voorstellen van D66 en SP heeft aangenomen. Het is hard nodig!’

Brede steun
Alle raadsleden waren blij met deze brede aanpak en steunden de moties vrijwel unaniem. PvdA-Wethouder Louwers nam op de politieke avond van 27 januari 2021 alle voorstellen over. Ze beloofde ook het melden van seksueel geweld makkelijk te maken: het kan via een speciaal meldpunt maar ook via het bureau slachtofferhulp. Telefonisch, online en via een app. De wethouder zal de meldpunten bekender maken bij mensen op straat en online. Andeweg: ‘We houden goed in de gaten of onze inzet effect heeft op de veiligheid. Want meten is weten.’