Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 januari 2021

Hoog tijd voor een gezonde leefstijl

De coronacrisis heeft een grote sociale en mentale impact op ons allemaal. Juist nu is een gezonde leefstijl en leefomgeving heel belangrijk. Extra aandacht is nodig voor kwetsbare inwoners, die nog meer moeite hebben om tijdens de crisis het hoofd boven water te houden. Daarom diende D66-raadslid Patrick van Iperen tijdens de raadsvergadering van 13 januari 2021 voorstellen in om tijdens de coronacrisis kwetsbare inwoners extra te ondersteunen. Ook pleitte hij voor een rookvrije omgeving. De voorstellen werden met grote meerderheid aangenomen.

Samen de coronacrisis door

Corona heeft een enorme impact op de inwoners van Arnhem. Veel mensen voelen zich eenzaam, sociaal geïsoleerd en hebben last van het gebrek aan structuur. Dat heeft ernstige gevolgen. D66-raadslid van Iperen: “Bijna zeventig procent van de jongeren heeft last van eenzaamheid door corona. Dat kan leiden tot serieuze problemen. Het is goed dat we mensen daar nu veel actiever bij gaan ondersteunen. Ik ben blij dat ons voorstel unaniem is aangenomen. Jonge mensen, maar zeker ook kwetsbare mensen krijgen extra ondersteuning. Niet volgende week, maar nu!”

Rookvrij

De gemeente Arnhem gaat het goede voorbeeld geven als het gaat om stoppen met roken. Mensen mogen straks niet meer roken in en rondom gemeentelijke gebouwen. Dat is de strekking van het amendement “Gemeente geeft rookvrij voorbeeld”, dat D66 raadslid Patrick van Iperen indiende, samen met de PvdA en de ChristenUnie. Het amendement werd met grote meerderheid aangenomen. Van Iperen reageert verheugd: “D66 is groot voorstander van een rookvrije omgeving. We hebben daar al eerder vragen over gesteld. Mooi dat de gemeente het goede voorbeeld gaat geven! Zien roken doet roken. Als roken steeds meer verdwijnt uit het straatbeeld, gaan ook steeds minder mensen roken.”

Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl kun je bereiken op allerlei manieren. Met een rookvrije omgeving, meer bewegen, sporten en blijvende aandacht voor gezonde voeding. Kwetsbare groepen krijgen ondersteuning om de stap naar een gezonder leven te zetten. Onze amendementen en de motie ‘blijvende aandacht voor gezonde voeding’ die we mede-indienen, gaan daarbij helpen. We zijn verheugd dat ze allemaal zijn aangenomen. Op naar een gezonde toekomst!