Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2020

Grote stap ontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk

Op 16 december stemde de Arnhemse gemeenteraad met grote meerderheid in met het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Stadsblokken en Meinerswijk. Daarmee volgt de raad de uitslag van het referendum uit 2016 en gaat de ontwikkeling een nieuwe fase in.

Een overweldigende meerderheid heeft bij het referendum vóór het gemeentelijke Uitwerkingskader Stadsblokken-Meinerswijk gekozen. Het prachtige natuurgebied wordt fors uitgebreid, toegankelijk voor inwoners en bezoekers met fiets- en wandelroutes en veel ruimte voor cultuur en recreatie. De versteende plekken in het gebied, zoals het bedrijventerrein en havengebied, worden aangepakt en in beperkte mate goed ingepaste bebouwing voor wonen is daar toegestaan.

Na vaststelling van het bestemmingsplan voor Stadsblokken en Meinerseiland krijgt de gemeente bijna 150 ha natuurgebied in eigendom. Het totale natuurgebied dat dan ontstaat moet opengesteld zijn voor bezoekers te voet of per fiets met entrees die het een identiteit geven en een goede verbinding met de aangrenzende wijken. D66 blijft nauwlettend volgen of de invulling in lijn met de vastgestelde kaders en in samenspraak met de inwoners van Arnhem wordt uitgewerkt.