Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Raad Arnhem laat EcoVrede niet vallen

Stichting EcoVrede helpt mensen in nood, maar is zelf ook in nood. Terwijl de gemeente onderzoekt of de luttele benodigde steun opweegt tegen de enorme maatschappelijke meerwaarde dreigde de stichting haar huisvesting te verliezen. Dankzij een motie van D66, Partij voor de Dieren, SP en AOP hoeven ze zich daar geen zorgen meer om te maken. “EcoVrede laat onze inwoners niet vallen, wij laten EcoVrede niet vallen!”, benadrukt D66 raadslid Patrick van Iperen verheugd. 

Ecovrede zorgt voor voedsel, helpt hen bij het meedoen in de samenleving en doet dit zo duurzaam mogelijk, vrijwel zonder subsidie. Deze hulp is van onschatbare waarde voor de meest kwetsbare inwoners in Arnhem. Mensen en gezinnen die het zonder deze steun niet redden. Mensen en gezinnen die anders een groot beroep moeten doen op de gemeente.

Huisvestingsprobleem

Het grootste probleem is geschikte en betaalbare huisvesting. D66, SP en de Partij voor de Dieren zetten zich al langer in om EcoVrede voor Arnhem te behouden. Daarom vroegen zij het college in juli 2020 al om een permanente locatie in de stad te vinden voor ze én hen financieel te blijven ondersteunen. Zo kunnen de vrijwilligers zich richten op ondersteuning van kwetsbare inwoners, in plaats van de continue zorgen om dakloos te worden.

Onderzoek meerwaarde

Op deze vragen zegde wethouder Louwers (PvdA) toe de meerwaarde van EcoVrede te laten onderzoeken, welke huisvestingsbehoefte daarbij hoort en voor welke subsidie ze in aanmerking kan komen. In de tussentijd mocht de stichting gebruik blijven maken van de huidige huisvesting aan de Middachtensingel. Maar omdat de huur- en gebruikskosten daarvan te hoog zijn dreigt alsnog uitzetting.

Niet laten vallen

Om te voorkomen dat tijdens het onderzoek naar het belang ervan deze stichting ten onder zou gaan vroegen D66, Partij voor de Dieren, SP en AOP bij Begroting 2021: Laat niemand vallen op 11 november aan het college om deze tussentijdse huur- en gebruikskosten te vergoeden. De Arnhemse raad heeft met het aannemen van deze motie EcoVrede niet laten vallen. “Voorlopig is EcoVrede gered”, stelt Van Iperen opgelucht. “Wij hopen dat ze na dit onderzoek een permanente plek vindt in de stad en de steun krijgt die ze verdient.”