Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

Praat met omwonenden én bewoners AZC Elderhoeve

De gemeente heeft het contract voor asielzoekerscentrum (AZC) Elderhoeve verlengd voor nog eens vier jaar. Sommige partijen in Arnhem wilden het AZC niet langer open houden. Voor D66 zijn mensen die vluchten voor oorlog en geweld altijd welkom in Arnhem. Wel is het heel belangrijk voor het draagvlak voor het AZC om goed in gesprek te blijven met de buurtbewoners. In het interpellatiedebat hierover op woensdag 4 november diende D66 een voorstel in om deze overleggen voortaan te organiseren met buurtbewoners en met AZC-bewoners.

De afgelopen jaren zijn de overleggen met de buurt rondom het AZC Elderhoeve gestopt. Raadslid Susan van Ommen: “Dat betreuren we enorm, omdat deze buurtoverleggen juist heel belangrijk zijn voor het draagvlak.” Het is algemeen bekend dat het beste beleid wordt gemaakt als de doelgroepen daarin worden betrokken. Niet over, maar met de doelgroep praten. Veel organisaties in Arnhem, waaronder de gemeente zelf, maken al vaak gebruik van de input van de doelgroep. Ook nu moeten we gebruikmaken van de kennis, ideeën en ervaringen van de AZC-bewoners. Voor henzelf is het ook goed als ze meepraten in deze overleggen. Hierdoor krijgen ze een sterker gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de verblijfsplek, en maken ze kennis met de Nederlandse cultuur van participatie als onderdeel van integratie.

D66 diende daarom een voorstel in om de buurtoverleggen zo snel mogelijk en structureel weer op te starten, en om voortaan naast de buurtbewoners ook de AZC-bewoners hiervoor uit te nodigen. “Corona mag geen excuus zijn om dit niet te doen; er zijn voldoende mogelijkheden om overleggen digitaal te organiseren”, aldus Van Ommen. Het voorstel regelt verder dat de tijdens deze overleggen gemaakte afspraken in begrijpelijke taal worden vastgelegd en gedeeld met de deelnemers van de overleggen en de gemeenteraad.

De raad stemde hier unaniem mee in.