Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

Afwijzen seksuele diversiteit op school onacceptabel

Naar aanleiding van het nieuws over het afwijzen van LHBTI+-scholieren door gereformeerde scholen, stelde raadslid Mattijs Loor vragen aan het College van B&W over de situatie in Arnhem.

Geacht college,

In de Tweede Kamer kwam gisteren aan de orde dat er in Nederland scholen zijn die ouders bij inschrijving van kinderen vragen om te verklaren dat zij homoseksualiteit afwijzen. Schokkend hierbij was dat de minister deze handelswijze van scholen verdedigde. Voor de kinderen op deze scholen bestaat er geen veilige schoolomgeving meer als zij ontdekken een geaardheid te hebben die door de school, door hun ouders en door de families van al hun schoolgenoten wordt afgewezen.

Ook in Arnhem zijn er scholen die ouders vragen om bij aanmelding de identiteit van de school te onderschrijven. Ook zijn er scholen die voor toelating een kennismakingsgesprek voeren, waarin wordt ingegaan op wijze van invulling van de religieuze identiteit. Dat roept de vraag op of verklaringen zoals gisteren in de Kamer aan de orde kwamen, ook in Arnhem voorkomen.

D66 vindt dat ieder kind een veilige schoolomgeving moet hebben, dat scholen geen enkel onderscheid op basis van gender of seksualiteit mogen maken en zeker ouders niet mogen aanmoedigen om de geaardheid van hun kinderen af te wijzen. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen.

 1. Deelt het college onze opvatting dat alle Arnhemse scholen de basisbeginselen van vrijheid en gelijkheid in onze samenleving zouden moeten onderschrijven, en dat er daarom op geen enkele school ruimte kan zijn voor het afwijzen van seksuele diversiteit? Zo nee, waarom niet?
 2. Zijn er in Arnhem scholen die:
  a. bij toelating expliciet of impliciet een verklaring over de opvatting van ouders ten aanzien van seksuele diversiteit vragen,
  b. die in verklaringen over hun identiteit direct of indirect uitspreken afwijzend te staan tegenover seksuele diversiteit, of
  c. die in toelatingsgesprekken ouders vragen naar hun visie op seksuele diversiteit?
  Zo ja, welke scholen zijn dit? Wat doet het college om deze onwenselijke praktijken tegen te gaan? En indien het college kennis heeft van de tekst van dergelijke verklaringen: kunnen wij die ontvangen?
 3. In de Regenboogagenda is opgenomen dat het college een overleg organiseert over aandacht voor seksuele diversiteit in het onderwijs, met “alle aanbieders van voorlichtingen en onderwijsinstellingen in Arnhem”. Mogen wij hieruit opmaken dat het college ook voornemens is om met alle onderwijsinstellingen hierover het gesprek te voeren? Met welke scholen hebben dergelijke gesprekken in het verleden niet plaatsgevonden?
 4. Van welke scholen weet het college op basis van eerdere gesprekken dat zij vanuit hun identiteit moeite hebben om alle genderidentiteiten en geaardheden op een gelijkwaardige manier te benaderen of om op een positieve wijze aandacht te besteden aan seksuele diversiteit in het onderwijs? En wat vindt het college daarvan?
 5. Scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de gemeente op vele vlakken. Indien er scholen zijn die seksuele diversiteit op enige wijze afwijzen of niet heteroseksuele leerlingen als ongelijkwaardig zien, welke invloed heeft dit dan op hoe het college met deze samenwerkingspartners omgaat?

Met vriendelijke groet,

Mattijs Loor

Thema

Goed onderwijs voor iedere Arnhemmer

Goed onderwijs zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Het draagt bij aan kennis, maar zorgt ook voor zelfbewuste en zelfredzame burgers. Ieder mens heeft verschillende talenten en capaciteiten. D66 wil startverschillen minimaliseren en talentontwikkeling optimaliseren. Met een ambitieuze onderwijsagenda zorgen we daarvoor.

Lees meer