Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 oktober 2020

Overlast tegengaan, maar kamerverhuur mogelijk houden

In sommige Arnhemse wijken bestaat veel overlast door slecht beheerde woningen waar veel mensen samen wonen. Dit gaat vaak om arbeidsmigranten en soms ook om studenten. D66 wil overlast voorkomen, maar gunt ook kamerbewoners goede woonruimte in Arnhem. Op woensdag 30 september besloot de gemeenteraad op initiatief van D66, VVD en CDA dat het College van B&W een voorstel met te strenge regels tegen kamerverhuur moest terugnemen, en de raad een aangepast voorstel moest doen.

Balans tussen vraag en aanbod

De markt voor studentenkamers in Arnhem is, volgens landelijke rapportages, in balans. Er is geen extreem tekort maar ook geen overschot. In juni 2020 besloot de raad over een Plan van Aanpak om overlast door kamerverhuur te voorkomen. Raadslid Mattijs Loor: “Er bestaat een risico dat de groei van het aantal studentenkamers afneemt, terwijl de vraag gewoon doorgroeit. Daarom moeten we voorzichtig zijn met de maatregelen die we nemen: deze moeten wel overlast tegengaan, maar ze moeten nieuwe studentenkamers niet onmogelijk maken.”

Inspraak en raadsbesluit respecteren

Het Plan van Aanpak werd vastgesteld na uitgebreide inspraak van inwoners, verhuurders en studentenorganisaties. De raad maakte een zorgvuldige afweging tussen alle belangen en besloot dat vooral een afstandseis, minimaal 50 meter tussen twee panden met kamerverhuur, voor het grootste deel van de stad te ver ging. In september stuurde het College van B&W desondanks een voorstel dat voor de hele stad een minimumafstand van 50 meter eiste. “Voor ons gaat dat een stap te ver,” aldus Loor, “het risico dat we hierdoor al snel veel te weinig kamers beschikbaar hebben, terwijl de overlast van bestaande panden blijft, vinden we te groot. Het wethouder moet het eerder genomen besluit van de raad respecteren.”

Overlast effectief aanpakken

In juni 2020 nam de raad ook het Initiatiefvoorstel Geregeld Beheer bij Kamerverhuur aan. Met dit voorstel, geschreven door D66 raadsleden Sjoerd Dijk en Mattijs Loor, werden eigenaren verplicht om bij kamerverhuur een beheerder aan te wijzen die bereikbaar is voor bewoners en omwonenden. Dit voorstel is sinds eind juni van kracht, maar wordt door de gemeente nog steeds niet uitgevoerd. Mattijs Loor: “Door de verplichte, aanspreekbare beheerder, kan er ook echt iets van overlast van de bestaande kamerverhuur aan studenten en arbeidsmigranten gedaan worden. We vinden het buitengewoon teleurstellend dat de wethouder hier tot nu toe niks mee doet, maar ondertussen wel nieuwe studentenkamers in een groot deel van de stad onmogelijk wil maken.”

Op woensdag 7 oktober praat de raad verder over het ‘Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en Verkamering’. D66 zal zich daarbij blijven inzetten voor het tegengaan van overlast in combinatie met voldoende ruimte voor goede, nieuwe studentenkamers.

Thema

Wonen in de stad van de toekomst

Arnhem is een aantrekkelijke groene stad, gelegen tussen het rivierengebied en de Veluwe, met goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. De vooroorlogse wijken zijn zeer in trek, dicht bij het centrum en de parken gelegen. Hierdoor heeft Arnhem een hoge notering als aantrekkelijke woonstad.

Lees meer