Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 oktober 2020

Goede start voor statushouders tijdens de coronacrisis

De coronacrisis is voor iedereen een moeilijke situatie. Voor alle Arnhemmers, dus ook voor nieuwe Arnhemmers, die de taal en gebruiken in ons land nog niet zo goed kennen. Inburgeren is een grote uitdaging wanneer sociale contacten beperkt zijn en veel online plaatsvindt. D66 raadsleden Susan van Ommen en Patrick van Iperen willen van het college van B&W weten welke invloed de coronacrisis heeft op het inburgeringproces en wat de gemeente doet om deze mensen te helpen.

Als je net in Arnhem komt wonen, je weg nog niet weet te vinden en zelfs de taal nog niet goed spreekt, dan is goede hulp essentieel. Hulp die door corona in het gedrang komt. “Het is bekend dat de taallessen door corona een lange tijd volledig hebben stilgelegen. Geldt dit ook voor de andere begeleiding?” wil Van Ommen weten van het stadsbestuur.

Werken & leren

Een belangrijk doel van de begeleiding van statushouders is het vinden van een passende baan en/of dagbesteding. De gemeente heeft hierbij een grote rol. Om zich voor te bereiden op de nieuwe wet inburgering, doet de gemeente onder andere mee aan de pilot duaal traject, waarin werken en leren wordt gecombineerd. Hiermee wordt een statushouder voorbereid op zijn of haar werkende toekomst in Arnhem. Raadslid van Iperen: “Naast taalles en begeleiding is het belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk aan de slag kunnen. We zijn daarom benieuwd wat er al geleerd is uit de pilot en hoe we die resultaten kunnen gebruiken als de nieuwe wet ingaat.”

Nieuwe rol gemeente

Door de nieuwe wet inburgering is de gemeente vanaf 1 juli 2021 volledig verantwoordelijk voor het inburgeren. Nu is het moment voor een goede voorbereiding daarop, zodat niemand tussen de wal en het schip valt en statushouders een vliegende start kunnen maken in Arnhem. Hiervoor zijn eerder al bijeenkomsten georganiseerd met verschillende betrokken partijen. Dit was echter nog voor de start van de coronacrisis. De D66’ers vragen nu uitleg van het college over de gevolgen van corona op de voorbereidingen voor de nieuwe wet inburgering, of alles nog op schema loopt, of er extra stappen nodig zijn. Zodat ook wij als gemeente straks een vliegende start kunnen maken.

Documenten