Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 september 2020

Flitsfiles door flitsparkeren

In plaats van op enkele plaatsen veel flitsparkeerplekken te maken, heeft wethouder Van der Zee (VVD) op veel plaatsen enkele plekken gemaakt. D66-raadslid Maarten Venhoek vreest extra opstoppingen rond het centrum door zoekende automobilisten. Samen met GroenLinks vroeg hij een debat aan. Zonder daar op te wachten heeft de wethouder de proef al ingevoerd. Ook omwonenden en ondernemers voelen zich niet gehoord.

In het coalitieakkoord was afgesproken dat er op 3 plaatsen rond het centrum een flink aantal plekken voor kort parkeren zouden komen, het zogeheten flitsparkeren. De wethouder heeft echter op dubbel zoveel locaties een fractie van het gewenste aantal flitsparkeerplekken aan laten leggen. “De kans op een plekje wordt daardoor vrij klein,” beredeneert Venhoek. “Mensen kunnen dan op straat wachten tot er iemand weg gaat, of door naar een volgende plek met hetzelfde probleem. Zó flitsparkeren leidt tot flitsfiles.”

Ongehoord

Na de bekendmaking van het plan kwam er al snel protest uit de stad. Omwonenden en ondernemers vrezen een verder tekort aan parkeerplaatsen voor vergunninghouders. De Fietsersbond is bang dat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in gevaar komt. Allen geven aan zich niet gehoord te voelen, of dat er niets met inbreng gedaan is. Het D66-raadslid moet zich daar helaas bij aansluiten, nu ook zijn verzoek te wachten met de uitvoering tot na het raadsdebat aan dovemans oren gericht bleek.

Dadendrang

Het D66 raadslid legde de nadruk in het debat op wat het college doet om zoekverkeer tegen te gaan, de verkeersveiligheid te garanderen. Venhoek: “Ik zie graag eenzelfde dadendrang in de bescherming van doorstroming en veiligheid als in de uitvoering van deze pilot.” De motie van D66 en Arnhem Centraal om de evaluatie van de proef een half jaar eerder te doen, en daar nadrukkelijk ook de toename van zoekverkeer in mee te nemen, is aangenomen.