Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 september 2020

Erfgoed Koude Oorlog

In augustus stond in de Volkskrant een artikel[1] over het in zetten van de schuilkelder onder het Willemsplein als waterberging. Deze schuilkelder is een overblijfsel uit de koude oorlog en lijkt (zie het artikel) ook nog (deels) ingericht te zijn. De schuilkelder is ontstaan door de voetgangerspassages die onder het Willemsplein liggen af te sluiten en in te richten als schuilplaats “voor als de bom valt”.

Er zijn weinig objecten uit de koude oorlog zichtbaar of bewaard in ons straatbeeld. En hoewel niet zichtbaar is deze schuilplaats wel een tastbare herinnering aan de macabere periode van de koude oorlog.

Het in gebruik nemen van deze schuilkelder als waterberging zal effectief betekenen dat de schuilkelder als object van de koude oorlog verloren gaat.

Navraag leert dat de afdeling Erfgoed niet betrokken is bij deze plannen. Het lijkt er daarmee op dat er geen afweging is gemaakt tussen het historisch belang van dit object en de noodzaak van het creëren van een waterberging. Reden voor onze fractie om het college te vragen nu niets te doen maar eerst de afdeling Erfgoed van de gemeente  zich hier een oordeel te laten vormen (een “waardestelling” zoals dat in het jargon heet) over het belang van dit stukje historie. Pas als we weten wat de historische waarde is kan er een goede afweging gemaakt worden. Van die afweging willen wij graag op de hoogte gehouden worden.

De schriftelijke vragen aan het college kun je hier vinden.

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/arnhem-heeft-nieuw-wapen-tegen-droogte-een-atoombunker~b1add9c7/