Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 augustus 2020

Capaciteit en communicatie tegen corona

Coronadebat - Op weg naar een anderhalvemetersamenleving?

De coronabestrijding in de regio Arnhem mag niet leiden onder een capaciteitstekort van de regionale GGD. D66-raadslid Patrick van Iperen wil weten of de GGD Gelderland-Midden wel voorbereid is op een mogelijke stijging van besmettingen in de regio, en het extra werk wat daarbij komt kijken. 

Op vrijdag 7 augustus werd bekend dat de GGD’s in de regio’s Amsterdam en Rotterdam voorlopig geen contacten meer bellen van met corona besmette personen. Door het grote aantal besmettingen in de regio’s zijn er onvoldoende werknemers beschikbaar om de bron- en contactonderzoeken volledig uit te voeren. Het bron- en contactonderzoek wordt gezien als een van belangrijkste middelen om verspreiding van het virus onder controle te houden.

Capaciteit

Gelukkig stijgt het aantal besmettingen in onze regio momenteel minder snel dan in Amsterdam en Rotterdam, maar ook hier moeten we voorbereid zijn voordat het misgaat. De D66’er wil daarom van het college weten hoe het met de capaciteit van de GGD Gelderland-Midden staat, en of er een (nood)plan voor uitbreiding klaar ligt. Van Iperen: “Een opleving kunnen we alleen indammen als alle contacten tijdig opgespoord en gewaarschuwd worden.”

Communicatie

Ook voorlichting over de maatregelen tegen verspreiding van corona blijft essentieel. Duidelijke communicatie en informatie voor inwoners, (zorg)instellingen, scholen, kinderopvang, de horeca en bedrijven is eveneens een kerntaak van de GGD, niet alleen over corona. We willen graag weten hoe de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de gemeente Arnhem dit oppakken.

Documenten

Thema

Zorgen voor elkaar

D66 wil vooral kijken naar wat mensen wel kunnen en niet naar wat mensen niet kunnen. Zorg moet de eigen kracht van mensen ondersteunen of aanvullen, niet vervangen of wegnemen. Soms moeten mensen elkaar helpen. We zorgen voor elkaar. D66 wil dat de gemeente Arnhemmers uitnodigt tot een gezond en actief leven.

Lees meer